Incap-konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat konsernin emoyhtiön Incap Oyj:n hallintoelimet.
Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Johtamisesta vastaavat
yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Hallitus pyrkii varmistamaan, että Incapissa noudatetaan hyviä
hallinnointiperiaatteita.

Operatiivisesta toiminnasta konsernissa vastaa toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avustamana.
Incap raportoi liiketoimintansa yhtenä kokonaisuutena.