Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin Pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) sääntöjen mukaisesti ja soveltaa muun muassa Pörssin sisäpiiriohjetta ja Helsinki Takeover Code suosituksia. Lisäksi yhtiö noudattaa Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä.

Incap Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2016 voimaan astunutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sillä poikkeuksella, että hallituksessa ei huhtikuusta 2017 lähtien ole yhtään naista. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

corporate1corporate2corporate3