Incap Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 21.8.2013 klo 15 Helsingissä.

Kokoukseen osallistui yhteensä 22 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 81,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallituksen jäsenten valitseminen
Ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallitukseen uusina jäseninä Fredrik Berghelin ja Olle Hultebergin sekä entisistä hallituksen jäsenistä Raimo Helasmäen, Susanna Miekk-ojan ja Lassi Noposen. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka alkoi ylimääräisestä yhtiökokouksesta ja päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yritysjärjestelyn hyväksyminen
Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Incap Oyj:n ja Inission AB:n välisen ehdollisen yritysjärjestelyn, jossa Incapin ja Inissionin yhdistyminen toteutetaan siten, että Incap Oyj ostaa Inission AB:n tytäryhtiöiden osakekannan ja liiketoiminnan. Yritysjärjestelyn toteutuminen edellyttää, että Inission AB käyttää sopimuksen mukaista optiota yhdistymisestä.

Konsulttisopimusjärjestelystä päättäminen
Ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdottaman Incap Oyj:n ja Inission AB:n välisen konsulttisopimusjärjestelyn ja valtuutti hallituksen neuvottelemaan ja päättämään sopimuksen tarkemmat yksityiskohdat.

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi Noponen

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla 3.9.2013 alkaen.