Incap Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 29.10.2014. Kokoukseen osallistui yhteensä 13 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 28,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä

Koska Incap-konsernin emoyhtiön oma pääoma oli laskenut alle puoleen osakepääomasta, yhtiön hallitus oli kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n 3 momentin edellyttämällä tavalla yhtiön taloudellista tilannetta.

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle esiteltiin Incap-konsernin ylimääräinen tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.-30.6.2014 sekä toimenpiteet yhtiön taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseksi. Yhtiön johto jatkaa jo aloittamiaan toimenpiteitä, joilla parannetaan kannattavuutta sekä varmistetaan rahoitus, maksuvalmius ja käyttöpääoman riittävyys sekä kehitetään asiakashankintaa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla 12.11.2014 alkaen.