Incapin sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea osakkeen oikeaa hinnanmuodostusta tuottamalla täsmällistä ja ajan tasalla olevaa tietoa Incap-konsernin liiketoiminnasta ja taloudellisesta kehityksestä. Avoimella, oikea-aikaisella ja monipuolisella tiedottamisella varmistetaan, että kaikki markkinaosapuolet saavat saman ja riittävän informaation voidakseen arvioida yhtiötä sijoituskohteena.

Incap julkaisee pörssitiedotteina sellaiset tapahtumat, jotka ovat yhtiön kannalta merkittäviä ja joilla arvioidaan olevan vaikutusta sijoituspäätöksiin. Lehdistötiedotteella annetaan tietoa sellaisista liiketoimintaan liittyvistä, sidosryhmiä kiinnostavista tapahtumista, joiden ei arvioida olevan merkittäviä sijoituspäätösten kannalta.

Incap järjestää tulosjulkistusten yhteydessä tiedotustilaisuuksia analyytikoille, rahoittajille, sijoittajille ja lehdistölle. Yhtiön tavoitteena on pitää kerran vuodessa sijoittajille, analyytikoille ja rahoittajille tarkoitettu pääomamarkkinapäivä (Capital Markets Day). Lisäksi yhtiön edustajat tapaavat omistajia, sijoittajia ja analyytikoita sijoittajamessuilla, seminaareissa, eri järjestöjen tilaisuuksissa ja kahdenkeskisissä tapaamisissa.

Kalenteri 2017

  • tilinpäätöstiedote vuodelta 2016 tiistaina 21.2.2017
  • vuosikertomus vuodelta 2016 viikolla 12/2017 (20.3.2017 alkavalla viikolla)
  • liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2017 tiistaina 16.5.2016
  • IAS 34:n mukainen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2017 keskiviikkona 23.8.2017
  • liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta tiistaina 14.11.2017.

Yhtiökokous

Incapin varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.4.2017 Helsingissä.

 Hiljaiset jaksot

Incap noudattaa kahden viikon hiljaista jaksoa (silent period) ennen tilinpäätöksen, liiketoimintakatsausten ja osavuosikatsauksen julkaisemista. Jakson aikana yhtiön edustajat eivät anna lausuntoja taloudellisesta kehityksestä tai tapaa pääomamarkkinoiden edustajia.

Vuonna 2017 nämä hiljaiset jaksot ovat:

  • 7.-21.2.2017
  • 2.-16.5.2017
  • 9.-23.8.2017
  • 31.10.-14.11.2017