Incapin sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea osakkeen oikeaa hinnanmuodostusta tuottamalla täsmällistä ja ajan tasalla olevaa tietoa Incap-konsernin liiketoiminnasta ja taloudellisesta kehityksestä. Avoimella, oikea-aikaisella ja monipuolisella tiedottamisella varmistetaan, että kaikki markkinaosapuolet saavat saman ja riittävän informaation voidakseen arvioida yhtiötä sijoituskohteena.

Incap julkaisee pörssitiedotteina sellaiset tapahtumat, jotka ovat yhtiön kannalta merkittäviä ja joilla arvioidaan olevan vaikutusta sijoituspäätöksiin. Lehdistötiedotteella annetaan tietoa sellaisista liiketoimintaan liittyvistä, sidosryhmiä kiinnostavista tapahtumista, joiden ei arvioida olevan merkittäviä sijoituspäätösten kannalta.

Incap järjestää tulosjulkistusten yhteydessä tiedotustilaisuuksia analyytikoille, rahoittajille, sijoittajille ja lehdistölle. Yhtiön tavoitteena on pitää kerran vuodessa sijoittajille, analyytikoille ja rahoittajille tarkoitettu pääomamarkkinapäivä (Capital Markets Day). Lisäksi yhtiön edustajat tapaavat omistajia, sijoittajia ja analyytikoita sijoittajamessuilla, seminaareissa, eri järjestöjen tilaisuuksissa ja kahdenkeskisissä tapaamisissa.

Kalenteri 2018

• tilinpäätöstiedote vuodelta 2017 tiistaina 13.2.2018
• vuosikertomus vuodelta 2017 viikolla 12/2018 (19.3.2018 alkavalla viikolla)
• liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2018 keskiviikkona 9.5.2018
• IAS 34:n mukainen puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018 keskiviikkona 15.8.2018
• liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2018 keskiviikkona 7.11.2018.

Yhtiökokous

Incapin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 17.4.2018 Helsingissä.

 Hiljaiset jaksot

Incap noudattaa kahden viikon hiljaista jaksoa (silent period) ennen tilinpäätöksen, liiketoimintakatsausten ja osavuosikatsauksen julkaisemista. Jakson aikana yhtiön edustajat eivät anna lausuntoja taloudellisesta kehityksestä tai tapaa pääomamarkkinoiden edustajia.

Vuonna 2018 nämä hiljaiset jaksot ovat:

  • 30.1.-13.2.2018
  • 25.4.-9.5.2018
  • 1.-15.8.2018
  • 24.10.-7.11.2018