Viisivuotiskatsaus (2013 – 2015 konsernin jatkuvat toiminnot)

2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto milj. euroa 30.6 18.5 25.8 64.1 68.9
Kasvu % 65 -28 -60 -7 16
Liikevoitto milj. euroa 3.7 1.1 -6.2 -0.7 -1.6
Osuus liikevaihdosta % 12 6 -24 -1 -2
Voitto ennen veroja milj. euroa 3.2 0.3 -8.3 -1.4 -4.0
Osuus liikevaihdosta % 11 2 -32 -2 -6
Oman pääoman tuotto (ROE) % 56.9 15.4 725.7 580.8 -115.3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 26.2 11.2 -33.6 -12.6 -5.1
Taseen summa milj. euroa 18.1 14.4 15.8 29.3 39.3
Omavaraisuusaste % 31.2 9.9 3.4 10.3 3.3
Gearing % 98.3 524.0 1559.0 -659.4 1867.7
Nettovelka milj. euroa 5.6 7.5 7.7 18.9 21.8
Quick ratio 1.1 0.6 0.6 0.5 0.4
Current ratio 1.8 0.9 0.9 0.8 0.7
Investoinnit milj. euroa 0.9 0.2 0.3 0.1 0.3
Osuus liikevaihdosta % 3 1 1 0 0
Tutkimus- ja kehitysmenot milj. euroa 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Osuus liikevaihdosta % 0 0 0 0 0
Henkilöstö keskimääriin 425 404 556 697 749
Osingonjako milj. euroa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Osakekohtaiset tunnusluvut (2014 ja 2013 konsernin jatkuvat toiminnot)

2015 2014 2013 2012 2011
Tulos/osake euroa 0.01 0.00 -0.1 -0.16 -0.14
Oma pääoma/osake euroa 0.03 0.01 0.00 -0.1 0.05
Osinko/osake euroa 0 0 0 0 0
Osinko tuloksesta % 0 0 0 0 0
Efektiivinen osinkotuotto % 0 0 0 0 0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 15.3 43.3 -0.7 -0.8 -2


Osakkeen kurssikehitys

2015 2014 2013 2012 2011
Tilikauden alin kurssi euroa 0.03 0.04 0.10 0.15 0.37
Tilikauden ylin kurssi euroa 0.20 0.11 0.25 0.65 0.64
Tilikauden keskikurssi euroa 0.12 0.06 0.14 0.30 0.52
Tilikauden päätöskurssi euroa 0.16 0.06 0.11 0.19 0.42
Osakekannan
markkina-arvo 31.12.
milj. euroa 34.3 6.5 12.0 4.0 7.8
Osakkeiden vaihto kpl 123,997,394 40,584,525 2,952,411 746,382 5,211,956
Osakkeiden vaihto % 57 37 7 14 4