Viisivuotiskatsaus (IFRS, jatkuvat toiminnot)

2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto milj. euroa 48.5 38.6 30.6 18.5 25.8
Kasvu % 26 26 65 -28 -60
Liikevoitto milj. euroa 4.5 3.8 3.7 1.1 -6.2
Osuus liikevaihdosta % 9 10 12 6 -24
Voitto ennen veroja milj. euroa 4.0 3.2 3.2 0.3 -8.3
Osuus liikevaihdosta % 8 10 11 2 -32
Oman pääoman tuotto (ROE) % 34.0 31.3 56.9 15.4 725.7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 28.3 26.0 26.2 11.2 -33.6
Taseen summa milj. euroa 24.8 21.1 18.1 14.4 15.8
Omavaraisuusaste % 42.0 37.6 31.2 9.9 3.4
Net Gearing % 42 71 98 524 1559
Nettovelka milj. euroa 2.4 2.5 5.6 7.57 7.7
Quick ratio 1.0 1.1 1.1 0.6 0.6
Current ratio 1.6 1.7 1.8 0.9 0.9
Investoinnit milj. euroa 0.7 1.0 0.9 0.2 0.3
Osuus liikevaihdosta % 1 3 3 1 1
Tutkimus- ja kehitysmenot milj. euroa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Osuus liikevaihdosta % 0 0 0 0 0
Henkilöstö keskimääriin 535 511 425 404 556
Osingonjako milj. euroa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Osakekohtaiset tunnusluvut (2013-2016 konsernin jatkuvat toiminnot)

2017 2016 2015 2014 2013
Tulos/osake euroa 0.71 0.49 0.52 0.05 -4.81
Oma pääoma/osake euroa 2.39 1.82 1.29 0.44 0.16
Osinko/osake euroa 0 0 0 0 0
Osinko tuloksesta % 0 0 0 0 0
Efektiivinen osinkotuotto % 0 0 0 0 0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 8.7 11.2 15.3 43.3 -0.7


Osakkeen kurssikehitys

2017 2016 2015 2014 2013
Tilikauden alin kurssi euroa 5.25 4.95 0.03 0.04 0.10
Tilikauden ylin kurssi euroa 7.20 8.65 0.20 0.11 0.25
Tilikauden keskikurssi euroa 5.93 6.43 0.12 0.06 0.14
Tilikauden päätöskurssi euroa 6.19 5.46 0.16 0.06 0.11
Osakekannan
markkina-arvo 31.12.
milj. euroa 27.0 23.8 34.3 6.5 12.0
Osakkeiden vaihto kpl 2,009,629 40,565,856 123,997,395 40,584,525 2,952,411
Osakkeiden vaihto % 46 929 57 37 74