Viisivuotiskatsaus (2013-2016 konsernin jatkuvat toiminnot)

2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto milj. euroa 38.6 30.6 18.5 25.8 64.1
Kasvu % 26 65 -28 -60 -7
Liikevoitto milj. euroa 4.4 3.7 1.1 -6.2 -0.7
Osuus liikevaihdosta % 11 12 6 -24 -1
Voitto ennen veroja milj. euroa 3.8 3.2 0.3 -8.3 -1.4
Osuus liikevaihdosta % 10 11 2 -32 -2
Oman pääoman tuotto (ROE) % 38.6 56.9 15.4 725.7 580.8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 29.6 26.2 11.2 -33.6 -12.6
Taseen summa milj. euroa 21.7 18.1 14.4 15.8 29.3
Omavaraisuusaste % 39.4 31.2 9.9 3.4 10.3
Net Gearing % 66 98 524 1559 -659
Nettovelka milj. euroa 5.6 5.6 7.5 7.7 18.9
Quick ratio 1.1 1.1 0.6 0.6 0.6
Current ratio 1.8 1.8 0.9 0.9 0.8
Investoinnit milj. euroa 1.0 0.9 0.2 0.3 0.1
Osuus liikevaihdosta % 3 3 1 1 0
Tutkimus- ja kehitysmenot milj. euroa 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Osuus liikevaihdosta % 0 0 0 0 0
Henkilöstö keskimääriin 511 425 404 556 697
Osingonjako milj. euroa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Osakekohtaiset tunnusluvut (2013-2016 konsernin jatkuvat toiminnot)

2016 2015 2014 2015 2012
Tulos/osake euroa 0.63 0.52 0.05 -4.81 -8.19
Oma pääoma/osake euroa 1.96 1.29 0.44 0.16 -4.81
Osinko/osake euroa 0 0 0 0 0
Osinko tuloksesta % 0 0 0 0 0
Efektiivinen osinkotuotto % 0 0 0 0 0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 8.7 15.3 43.3 -0.7 -0.8


Osakkeen kurssikehitys

2016 2015 2014 2013 2012
Tilikauden alin kurssi euroa 4.95 0.03 0.04 0.10 0.15
Tilikauden ylin kurssi euroa 8.65 0.20 0.11 0.25 0.65
Tilikauden keskikurssi euroa 6.43 0.12 0.06 0.14 0.30
Tilikauden päätöskurssi euroa 5.46 0.16 0.06 0.11 0.19
Osakekannan
markkina-arvo 31.12.
milj. euroa 23.8 34.3 6.5 12.0 4.0
Osakkeiden vaihto kpl 40,565,856 123,997,394 40,584,525 2,952,411 746,382
Osakkeiden vaihto % 929 57 37 7 14