Incap-konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa operatiivisen toiminnan johtamisessa ja osallistuu hallituksessa käsiteltävien asioiden valmisteluun. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi yhtiön eri toiminnoista vastaavat johtajat. Johtoryhmän jäsenet nimittää toimitusjohtaja, joka myös päättää johtoryhmän jäsenten työ- ja palkkaehdoista hallituksen määrittelemien periaatteiden mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan johdolla säännöllisesti, hallituksen yleislinjauksen mukaisesti.

Johtoryhmän kokoonpano ja tehtävät sekä jäsenten vastuualueet ja henkilö- ja omistustiedot julkaistaan vuosikertomuksessa ja yhtiön kotisivuilla.

Johtoryhmän jäsenet, vastuualueet ja johtoryhmän jäsenyyden ajankohta:

  • Vesa Mäkelä, toimitusjohtaja, 16.10.2017 alkaen
  • Elina Liippola, talousjohtaja, 1.1.2017 alkaen
  • Murthy Munipalli, Intian toiminnot, 25.11.2013 alkaen
  • Otto Pukk, Viron toiminnot, 17.11.2015 alkaen