Incap-konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa operatiivisen toiminnan johtamisessa ja osallistuu hallituksessa käsiteltävien asioiden valmisteluun. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi yhtiön eri toiminnoista vastaavat johtajat. Johtoryhmän jäsenet nimittää toimitusjohtaja, joka myös päättää johtoryhmän jäsenten työ- ja palkkaehdoista hallituksen määrittelemien periaatteiden mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan johdolla säännöllisesti, hallituksen yleislinjauksen mukaisesti.

Johtoryhmän kokoonpano ja tehtävät sekä jäsenten vastuualueet ja henkilö- ja omistustiedot julkaistaan vuosikertomuksessa ja yhtiön kotisivuilla.

Johtoryhmän nykyiset jäsenet, vastuualueet ja johtoryhmän jäsenyyden ajankohta:

Vesa Mäkelä toimitusjohtaja 16.10.2017 lähtien
Tero Lehtonen
talousjohtaja 2.1.2018 lähtien
Murthy Munipalli Intian toiminnot, 25.11.2013 lähtien
Otto Pukk Viron toiminnot, 17.11.2015 lähtien

 

Vuonna 2017 Incap-konsernin toimitusjohtajana oli Ville Vuori 15.10.2017  saakka ja sen jälkeen Vesa Mäkelä.

Vesa Mäkelä nimitettiin Incap-konsernin toimitusjohtajaksi 16.10.2017 lähtien. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri, minkä lisäksi hän on suorittanut MBA-tutkinnon. Vesa Mäkelä ei omista Incap Oyj:n osakkeita. Vesa Mäkelä valittiin Incap Oyj:n hallituksen jäseneksi 18.4.2017 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hallituksen jäsenyys jatkui toimitusjohtajanimityksen jälkeenkin.

Murthy Munipalli on toiminut Incapin Intian toimintojen johtajana vuodesta 2011 lähtien. Hän tuli Incapin palvelukseen vuonna 2008 toimien aluksi Intian myynnistä ja markkinoinnista vastaavana johtajana. Tammikuussa 2010 hänet nimitettiin Incapin Energy Efficiency Aasia -liiketoimintaryhmän johtajaksi. Koulutukseltaan Munipalli on tietotekniikan diplomi-insinööri ja lisäksi hän on suorittanut MBA-tutkinnon markkinoinnissa. Murthy Munipalli ei omista Incap Oyj:n osakkeita.

Otto Pukk tuli Incapin palvelukseen 17.11.2015 ja toimii Incapin Viron toiminnoista vastaavana johtajana. Koulutukseltaan hän on kauppatieteen maisteri. Otto Pukk ei omista Incap Oyj:n osakkeita.

Elina Liippola toimi Incapin talousjohtajana 1.1.2017-1.1.2018. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. 2.1.2018 lähtien Elina Liippola on hoitanut konsernin Finance Managerin tehtäviä. Hän ei omista Incap Oyj:n osakkeita.

Tero Lehtonen nimitettiin Incap-konsernin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 2.1.2018 alkaen. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän ei omista Incap Oyj:n osakkeita.