Osake

Incap Oyj:llä on yksi osakesarja ja yhteensä 4 365 168 osaketta. Yhtiön osakepääoma on 20 486 769,50 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.