Yhtiön operatiivista toimintaa johtaa toimitusjohtaja osakeyhtiölain, muun sovellettavan lainsäädännön sekä hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja informoi hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä sekä huolehtii yhtiön toiminnan ja kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palkka- ja muista eduista. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtajan esimies.

Toimitusjohtajan henkilö- ja omistustiedot julkaistaan vuosikertomuksessa ja yhtiön kotisivuilla samassa laajuudessa kuin hallituksen jäsenten vastaavat tiedot. Lisäksi julkaistaan toimitusjohtajan sopimuksen mukaiset palkat ja muut taloudelliset etuudet, palkkioksi saadut osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet, eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet, irtisanomisaika sekä irtisanomisajan palkkaa sekä muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot.


Toimitusjohtaja

Vesa Mäkelä

Diplomi-insinööri, MBA, s. 1964

Vesa Mäkelä aloitti Incap-konsernin toimitusjohtajana 16.10.2017. Hän on aiemmin toiminut GS-Hydro -konsernin aluejohtajana vastuualueenaan Pohjois- ja Keski-Eurooppa sekä johtanut useita teollisia yksiköitä ja yhtiöitä muun muassa Konecranesin, Valtran ja kiinalaisen Specman palveluksessa Suomessa ja ulkomailla. Hän on myös Incap Oyj:n hallituksen jäsen.

Incapin osakkeita: –

Optioita: –