OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2001

 • Incap-konsernin liikevaihto kasvoi viime vuodesta 2 % ja oli tammi-kesäkuussa 46,0 milj. euroa
 • Molempien toimialayhtiöiden kannattavuus parani: konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,0 milj. euroa
 • Incap Electronicsin liikevaihto kasvoi odotusten mukaisesti 27 % viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 29,5 milj. euroa
 • Incap Furnituren tulipalossa tuhoutuneen Kärsämäen tuotantolaitoksen jälleenrakentaminen on käynnistetty.


  Konsernin taloudellinen kehitys

  Incap-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 46,0 milj. euroa eli 2 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavana aikana (45,0 milj. euroa).

  Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,0 milj. euroa (1,0 milj. euroa) eli noin 4 % (2 %) liikevaihdosta. Tuloslaskelmassa esitetty 8,3 miljoonaan euron liikevoitto sisältää Incap Furnituren Kärsämäen tehtaan tulipalossa tuhoutuneiden käyttöomaisuuserien vakuutuskorvaustuottoja yhteensä 6,3 milj. euroa.

  Konsernin vertailukelpoinen tulos ennen satunnaisia eriä oli 1,7 milj. euroa (0,8 milj. euroa) ja tuloslaskelman mukainen tulos 8,1 milj.euroa. Katsauskauden vertailukelpoinen tulos 1,2 milj. euroa (0,6 milj. euroa)ja tuloslaskelman mukainen tulos 5,7 milj.euroa.

  Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,15 euroa) ja tuloslaskelman mukainen tulos 1,63 euroa. Taseen loppusumma oli 57,7 milj. euroa (42,5 milj. euroa).

  Investoinnit

  Konsernin kokonaisinvestoinnit katsauskaudella olivat 3,3 milj. euroa (4,1 milj. euroa) eli noin 7 % (9 %) liikevaihdosta. Investoinnit liittyivät lähinnä tuotantokapasiteetin modernisointiin ja tehokkuuden parantamiseen. Investoinneista 2,0 milj. euroa hankittiin leasingrahoituksella.

  Rahoitus

  Konsernin rahoitusasemaa kuvaava quick ratio oli 1,0 (1,1) ja current ratio 1,8 (1,8). Nettovelkaa oli 7,1 milj. euroa (7,5 milj. euroa), ja nettovelkaantumisaste oli 50,2 % (36,9 %). Konsernin omavaraisuusaste oli 43,1 % (45,5 %).

  Henkilöstö

  Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 904 (923) henkilöä, mikä on 69 enemmän kuin vuodenvaihteessa.

  Incap Oyj:n talousjohtaja Rauni Nokela irtisanoutui 31.5. yhtiön palveluksesta ja jatkoi tehtävässään 14.8. asti, jonka jälkeen konsernin talousjohtajan tehtäviä on hoitanut Incap Electronicsin talousjohtaja Eija Jansson-Tervonen o.t.o.

  Osakkeisiin ja omistukseen liittyneet tapahtumat

  Incap Oyj:n osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 3,80 ja 6,00 euron välillä. Yhtiöllä on yhteensä 3.510.110 osaketta, joista on katsauskauden aikana vaihtanut omistajaa 3,5 %. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 507 osakasta. Osakkeista oli hallintarekisterissä 0,75 %. Yhtiön markkina-arvo oli 20,9 miljoonaa euroa.

  Katsauskauden aikana maksettiin osinkoja yhteensä 0,35 milj. euroa.

  Incap Oyj:n ja Incap Electronics Oy:n tytäryhtiösulautuminen
  on käynnissä. Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään viimeistään 31.12.2001.

  Liiketoiminta-alueet

  Incap Electronics

  Incap Electronicsin liikevaihto kasvoi 27 % vertailukaudesta ja oli 29,5 miljoonaa euroa (23,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (0,54 milj. euroa) eli noin 4 % liikevaihdosta (2 %). Vaikka tietoliikenne onkin merkittävä asiakastoimiala, sen viimeaikaiset kysynnän vaihtelut eivät ole merkittävästi vaikuttaneet yhtiön kehitykseen. Toimitukset suuntautuivat lähinnä toisen sukupolven verkko- ja keskusympäristöön, joten matkapuhelinten kysynnän lasku ja kolmannen sukupolven ratkaisujen viivästyminen eivät heikentäneet tulosta. Liikevaihto ja tuloskehitys muilla Electronicsin päätoimialoilla, sähkövoimatekniikassa, mittaus- ja prosessiautomaatiossa ja terveydenhoidon elektroniikassa kehittyi lähes ennustetun mukaisesti.

  Seurantajakson aikana jatkettiin suunnitelman mukaista toiminnan tehostamista sekä kiinteiden kustannusten karsintaa. Keskittymistä avainasiakkaiden parempaan palvelemiseen toteutettiin suunnitellusti. Kuressaaressa sijaitsevan Viron tytäryhtiön toiminta kehittyi odotetusti ja tulos on positiivinen. Tehtaan henkilöstön määrä kasvoi 20 hengellä.

  Vuokatissa sijaitsevan tuotantolaitoksen noin 2000 m2:n laajennus valmistui kesäkuun lopulla ja otettiin käyttöön heinäkuussa.


  Incap Electronicsin ja sen Viron tytäryhtiön henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 631 (650).

  Incap Furniture

  Incap Furnituren liikevaihto oli 16,5 milj. euroa (21,8 milj. euroa) eli 24 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla kaudella. Alkutalven toimitusongelmat poistuivat maaliskuussa, jolloin sekä liikevaihdon että tuloksen kehitys kääntyi nousuun. Kasvu pysähtyi tilapäisesti toukokuun puolivälissä Kärsämäen tehtaan tulipaloon.

  Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) eli yli 6 % liikevaihdosta.

  Yhtiön suurimman tuotantolaitoksen, Kärsämäen tehtaan tulipalossa tuhoutui 16.5. koko tuotantolaitos kuivaamoja, toimistotiloja ja kahta erillistä varastoa lukuun ottamatta. Sekä tuhoutunut käyttöomaisuus että toiminnan keskeytys olivat vakuutettuja ja vakuutukset kattavat vahingot täysimääräisesti. Yhteistyö merkittävien asiakkaiden kanssa jatkuu ja toimitukset pystytään hoitamaan Varpaisjärven tehtaan lisäksi alihankintaverkoston avulla. Yhtiön omaa henkilöstöä siirtyi alihankkijoille laadun varmistamiseksi.

  Tuhoutuneen tehtaan tilalle rakennetaan uusi tuotantolaitos. Jo käynnistynyt investointi sisältää myös aiemmin rakennettavaksi päätetyn pintakäsittely- ja logistiikkakeskuksen. Tuotannon arvioidaan käynnistyvän helmikuussa 2002.

  Incap Furniture Oy:n ylimääräinen yhtiökokous täydensi hallitusta 21.6. valitsemalla jäseneksi liiketoimintajohtaja Seppo Arposen. Toimitusjohtaja Sauli Huikuri ja henkilöstön edustaja Jari Madetoja ovat eronneet hallituksesta. Hallituksessa jatkavat toimitusjohtaja Kari Saarinen puheenjohtajana ja toimitusjohtajat Pertti Karhinen ja Risto Koskimäki jäseninä.

  Incap Furniture Oy:n henkilöstön määrä oli katsauskauden päättyessä 266 (266), joista lomautettuna ja koulutuksessa on 176 sekä omassa tuotannossa ja alihankkijoilla 90 henkilöä.

  Kehitysnäkymät

  Asiakkailta saatujen ennusteiden perusteella voidaan odottaa, että Incap Electronicsin liikevaihdon kasvu jatkuu myös toisella vuosipuoliskolla. Kannattavuuden arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla aikaisemmin aloitettujen kehitystoimien ja kustannustason optimoinnin ansiosta. Epävarma markkinatilanne erityisesti tietoliikennetekniikassa sekä asiakkaiden uusien tuotesukupolvien viivästyminen saattavat kuitenkin vaikuttaa sekä odotettuun kasvuun että kannattavuuteen. Kysynnän heikkenemiseen varaudutaan mm. siirtymällä lyhennettyyn työviikkoon Helsingin tehtaalla, jossa on käynnistetty yt-neuvottelut.

  Incap Furnituren liikevaihto jää tavoitteesta Kärsämäen tehtaan tulipalon takia. Keskeytysvakuutuskorvaus turvaa suunnitellun kannattavuuden. Yhtiön markkinaosuuden tietyillä sopimusasiakkailla odotetaan kuitenkin kasvavan viime vuonna tehtyjen tuotekehityspanostusten ansiosta. Uusi tuotantolaitos lisää tehokkuutta, minkä odotetaan parantavan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

  Huonekalutoiminnan eriyttämiseen tähtäävät neuvottelut ovat käynnissä.

  Osavuosikatsaus 1-9/2001 julkistetaan 6.11.2001.

  Espoossa, 16. elokuuta 2001

  INCAP OYJ
  Hallitus

  Kari Saarinen
  toimitusjohtaja

  Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.  Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kari Saarinen, puh. 040 830 5689 ja talousjohtaja Eija Jansson-Tervonen, puh. 040 557 5749.