INCAP ELECTRONICS OY:N SULAUTUMINEN INCAP OYJ:ÖÖN ON PANTU TÄYTÄNTÖÖN

Incap Electronics Oy:n ja Incap Oyj:n sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisterissä 31.12.2001 yhtiöiden hallitusten viime maaliskuussa hyväksymän sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Fuusio on Incap-konsernin sisäinen järjestely, jolla yksinkertaistetaan yhtiörakennetta ja vähennetään konsernin sisäistä hallintoa. Samalla saavutetaan jonkin verran myös kustannussäästöjä.

Elektroniikan sopimusvalmistustoiminta jatkuu ennallaan Incap Oyj:n nimissä, ja Incap Electronics Oy:n työntekijät siirtyvät Incap Oyj:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Sulautuminen ei aiheuta muutoksia Incap Oyj:n yhtiöjärjestykseen. Incap Oyj:llä on fuusion jälkeen kaksi tytäryhtiötä, Incap Electronics Estonia Oü ja Incap Furniture Oy.

Espoossa, 2. tammikuuta 2002

INCAP OYJ

Kari Saarinen
toimitusjohtaja


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineetLisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Saarinen, puh. 040 830 5689
talousjohtaja Eija Jansson-Tervonen, puh. 040 557 5749