ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Saamamme tiedon mukaan Sampo Oyj on solminut sopimuksen, joka johtaa siihen, että Sampo Oyj:n konsernin omistusosuus Incap Oyj:ssä vähenee alle 5 %:n Incap Oyj:n osakepääomasta.

Sampo Oyj:n konsernin osuus osakepääomasta ja äänimäärästä muuttuu sopimuksen toteutumisen jälkeen oheisen liitteen mukaisesti.


Espoossa, 3. tammikuuta 2002

INCAP OYJ


Hannele Pöllä
tiedottajaJAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet