INCAP AIESOPIMUKSEEN HUONEKALUTOIMIALAN MYYMISESTÄ

Incap Oyj on solminut aiesopimuksen huonekalutoimialalla toimivan tytäryhtiönsä Incap Furniture Oy:n osakekannan myymisestä. Sopimus on sopusoinnussa Incapin aiemmin ilmoittaman strategian kanssa, jonka mukaan yhtiö keskittyy elektroniikan valmistuspalveluihin ja pyrkii eriyttämään huonekalutoimialan konsernista.

Ostajina ovat Incap Furniture Oy:n toimiva johto, Suomen Teollisuussijoitus Oy, JMC Finance Oy, Teknoventure Oy ja Jokilaaksojen Rahasto I Ky. Ostajien tavoitteena on kehittää
huonekalujen sopimusvalmistuksen liiketoimintaa edelleen hyödyntämällä uutta tuotantoteknologiaa ja kansainvälisiä asiakassuhteita.

Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Sauli Huikuri.

Kauppahinta on 5,55 miljoonaa euroa.

Varsinainen sopimus on määrä allekirjoittaa viimeistään 1.3.2002. Kaupan toteutumisen edellytyksenä on, että kaupan osapuolet saavuttavat yksimielisyyden lopullisen kauppasopimuksen ehdoista ja että Incap Oyj:n hallitus tekee kaupasta myönteisen päätöksen.

Incap Furniture Oy:n keskeiset tunnusluvut:


INCAP FURNITURE OY 1998 1999 2000 1-9/2000 1-9/2001
Milj. euroa

Liikevaihto 34,6 36,6 37,8 28,9 26,0
Liikevoitto 0,5 0,7 1,3 0,9 8,6
Likvidit varat 0,2 0,02 0,3 0,2 4,4
Oma pääoma 2,6 2,6 2,8 3,1 11,0
Korollinen vieras pääoma 10,3 8,5 8,8 9,4 7,3
Koroton vieras pääoma 3,7 5,3 4,5 2,7 5,8Taulukon tunnusluvut ovat virallisen tuloslaskelman mukaisia.
Tammi-syyskuun liikevoitto vuodelta 2001 sisältää Kärsämäen tehtaan tulipalossa tuhoutuneiden käyttöomaisuuserien aikaisemmat
tasearvot ylittäviä vakuutuskorvaustuottoja yhteensä 6,5 milj.
euroa.

Tiedotustilaisuus aiesopimuksesta pidetään 4.1.2002 klo 14 Oulun
Radisson SAS hotellissa.

Espoossa, 4. tammikuuta 2002

INCAP OYJ
Hallitus

Kari Saarinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Incap Furniture Oy:n toimitusjohtaja Sauli Huikuri,
puh. 0440 389 700

www.incap.fi

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet