ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Saamamme tiedon mukaan on If Skadeförsäkring Holding Ab (publ) solminut sopimuksen, joka johtaa siihen, että If Skadeförsäkring Holding Ab:n (publ) konsernin omistusosuus Incap Oyj:ssä nousee yli 5 %:iin Incap Oyj:n osakepääomasta.

Yhtiö: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Y-tunnus 1614120-3

Osakkeiden lukumäärä ennen sopimusta:0 kpl ja sopimuksen toteutuessa: 245.153 kpl

Osuus osakepääomasta ja äänimäärästä ennen sopimusta: 0 %ja sopimuksen toteutuessa: 6,98 %.

Ajankohta, jolloin omistus muuttunut: 2.1.2002

Sopimuksen osapuolet: Sampo Oyj, Storebrand ASA, Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), Storebrand Skadeforsikring AS ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo.

Espoossa, 4. tammikuuta 2002

INCAP OYJ


Hannele Pöllä
tiedottajaJAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet