ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS

JMC Finance Oy:n, Teknoventure Oy:n, Eqvitech Partners Oy:n, näiden hallinnoimien rahastojen sekä Jorma Terentjeffin (jäljempänä “Ilmoittajat”) osuudet Incap Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta tulevat 1.3.2002 allekirjoitetun sopimuksen perusteella ja sen toteutuessa ylittämään 10 % (JMC Finance Oy:n ja Jorma Terentjeffin osalta) ja 5 % (Teknoventure Oy:n ja Eqvitech Oy:n osalta). Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavat tiedot.1.Kohdeyhtiön nimiIncap Oyj, Y-tunnus 0608849-6.2.Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut1.3.2002.3.Osuus Incap Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomastaIncap Oyj:n hallitus ja JMC Tools Oy:n hallitus ovat 1.3.2002 hyväksyneet yhdistymissopimuksen, jolla yhtiöiden liiketoiminnot yhdistetään 3.1.2002 tehdyn aiesopimuksen mukaisesti. Yhdistyminen toteutetaan osakevaihtona siten, että Incap tarjoutuu hankkimaan omistukseensa JMC Tools Oy:n koko osakekannan JMC:n nykyisiltä osakkeenomistajilta ja vastikkeena laskee liikkeeseen uusia osakkeitaan JMC:n osakkeenomistajille. Yhdistymissopimuksen mukaan osakevaihdon vaihtosuhde määräytyy siten, että JMC Tools Oy:n omistajien osuus yhdistetyn yhtiön osakkeista ja äänimäärästä on n. 70 %. Ilmoittajat ovat kukin osana sopimusta sitoutuneet merkitsemään Incap Oyj:n liikkeelle laskettavat heille osakevaihdossa vastikkeena tulevat osakkeet.Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme, että toteutuessaan sopimus johtaa siihen, että Ilmoittajien osuudet Incap Oyj:ssa tulevat ylittämään 10 % (JMC Finance ja Jorma Terentjeff) ja 5 % (Teknoventure Oy ja Eqvitech Oy) Incap Oyj:n osakkeiden äänimäärästä ja osakepääomasta. Ilmoittajien omistusosuudet sopimuksen toteutumisen jälkeen olisivat seuraavat:
Osakkeenomistaja Osakkeiden Osuus osuus
lukumäärä osakepääomasta äänimäärästä
JMC Finance Oy 1.634.048 13,41 % 13,41%
Teknoventure Oy 1.119.165 9,19 % 9,19 %
Jorma Terentjeff 1.387.644 11,39 % 11,39 %
Eqvitech Partners Oy 736.264 6,04 % 6,04 %

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnusJMC Finance Oy, Y-tunnus 1451663-0

Teknoventure Oy, Y-tunnus 0964204-2

Jorma Kalevi Terentjeff

Eqvitech Partners Oy, Y-tunnus 1451663-0Espoossa, 1. maaliskuuta 2002Incap Oyj

Hallitus

Kari Saarinen

toimitusjohtajaJAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet