KORJAUS AIKAISEMMIN ANNETUN TIEDOTTEEN LUKUIHIN

Incap Oyj antoi tänään klo 13.30 tiedotteen Incap Oyj:n ja JMC Tools Oy:n yhdistymisestä. Kohta “Yhdistyneen yhtiön pro forma tunnuslukuja” sisälsi virheellisiä lukuja. Alla korjatut tiedot:

YHDISTYNEEN YHTIÖN PRO FORMA -TUNNUSLUKUJA


31.12. päättynyt 12
kuukauden tilikausI
2000 2001

Liikevaihto,1 000 EUr 64 656 71 561
Liikevoitto, 1 000 EUR 1 891 -5 217
Liikevoitto, % liikevaihdosta 2,9 -7,3
Tulos ennen satunnaiseriä 1 343 -6 351
Tulos ennen satunnaiseriä,
% liikevaihdosta 2,1 -8,9
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja 1 743 -2 755
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja, % liikevaihdosta 2,7 -3,8
Oman pääoman tuotto, % 4,7 -31,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,6 -12,3
Korolliset nettovelat, 1 000 EUR 10 474 20 577
Nettovelkaantumisaste
(Net Gearing), % 44,9 91,4
Omavaraisuusaste, % 48,1 36,0
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 12 213 9 140
Bruttoinvestoinnit
käyttö-omaisuuteen, % liikevaihdosta 18,9 12,8
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 2 252 2 356
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot,
% liikevaihdosta 3,5 3,3
Henkilöstö kauden lopussa 821 719

Espoossa, 1. maaliskuuta 2002

INCAP OYJ

Hallitus

Kari Saarinen

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Incap Oyj:

talousjohtaja Eija Jansson-Tervonen, puh. 040 557 5749

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet