ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Tänään saamamme tiedon mukaan JMC Finance Oy:n, Kalevi Laurilan ja Finnvera Oy:n omistusosuuksissa on tapahtunut seuraavia muutoksia JMC Tools Oy:n osakkeilla tehtyjen osakekauppojen johdosta:


Finnvera Oyj:n osuus Incap Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut 15 %. Kalevi Laurilan sekä hänen määräysvallassaan olevan yhtiön JMC Finance Oy:n yhteenlaskettu osuus Incap Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 15 %.


JMC Finance Oy, Y-tunnus 1451663-0
Osakkeiden lukumäärä 1.893.296
Osuus osakepääomasta ja äänimäärästä 15.54 %

Kalevi Laurila
Osakkeiden lukumäärä 78.560
Osuus osakepääomasta ja äänimäärästä 0,64 %

Finnvera Oyj, Y-tunnus 1484332-4
Osakkeiden lukumäärä 1.732.500
Osuus osakepääomasta ja äänimäärästä 14,22 %


Omistusosuuksien muutokset on laskettu Incap Oyj:n ja JMC Tools Oy:n yhdistymiseen liittyvän osakevaihdon jälkeisestä osakkeiden kokonaismäärästä.


Espoossa, 21. maaliskuuta 2002

INCAP OYJ

Hannele Pöllä
tiedottajaJAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet