ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Incap Oyj:n ja JMC Tools Oy:n yhdistymiseen liittyvän osakevaihdon toteuduttua ja osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin on Incap Oyj:n omistuksessa tapahtunut seuraavia muutoksia:

Finnvera Oyj:n osuus Incap Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut 15 %, Conventum Oyj:n osuus on alittanut 10 %, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n osuus on alittanut 5 %, Kalevi Laurilan ja hänen määräysvallassaan olevan JMC Finance Oy:n osuus on ylittänyt 15 %, Jorma Terentjeffin osuus on ylittänyt 10 %, Teknoventure Oy:n sekä Eqvitec Partners Oy:n hallinnoimien rahastojen osuudet ovat ylittäneet 5 %.

1. Kohdeyhtiön nimi: Incap Oyj, Y-tunnus 0608849-6

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 24.4.2002

3. Osuus Incap Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta

Finnvera Oyj: osakkeita 1.732.500, osuus osakepääomasta ja äänistä 14,22 %;
Conventum Oyj: osakkeita 658.100, osuus osakepääomasta ja äänistä 5,40 %;
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy: osakkeita 245.153, osuus osakepääomasta ja äänistä 2,01; %
JMC Finance Oy: osakkeita 1.893.296, osuus osakepääomasta ja äänistä 15,54 %;
Kalevi Laurila: osakkeita 78.560, osuus osakepääomasta ja äänistä 0,64 %;
Jorma Terentjeff: osakkeita 1.466.204, osuus osakepääomasta ja äänistä 12,04 %;
Teknoventure Oy: osakkeita 883.485, osuus osakepääomasta ja äänistä 7,25 %;
Eqvitec Partners Oy: osakkeita 736.264, osuus osakepääomasta ja äänistä 6,04 %;

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus

Finnvera Oyj, Y-tunnus 1484332-4;
Conventum Oyj, Y-tunnus 1519290-6;
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Y-tunnus 1614120-3;
JMC Finance Oy, Y-tunnus 1451663-0;
Kalevi Henrik Laurila;
Teknoventure Oy, Y-tunnus 0964204-2;
Jorma Kalevi Terentjeff;
Eqvitec Partners Oy, Y-tunnus 1451663-0;Espoossa, 24. huhtikuuta 2002

INCAP OYJ

Rauni Nokela
Talousjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet