ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Saamamme tiedon mukaan on Pohjola-Yhtymä Oyj:n määräysvallassa olevan Conventum Oyj:n osuus Incap Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta vähentynyt alle viiden prosentin. Samalla osakekaupalla Pohjola-Yhtymä Oyj:n osuus Incap Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt viisi prosenttia.


1. Kohdeyhtiön nimi: Incap Oyj, Y-tunnus 0608849-6

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 24.4.2002

3. Osuus Incap Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta kaupan jälkeen


Conventum Oyj, osakkeita 0, osuus osakepääomasta ja äänistä 0 %;
Pohjola-Yhtymä Oyj, osakkeita 658.100, osuus osakepääomasta ja äänistä 5,40 %

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus

Conventum Oyj, Y-tunnus 1519290-6
Pohjola-Yhtymä Oyj, 0196743-2
Espoossa, 25. huhtikuuta 2002

INCAP OYJ

Hannele Pöllä
tiedottaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet