OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2002

 • Incap-konsernin virallinen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 39,6 milj. euroa ja liikevoitto 0,1 milj. euroa
 • Incap-JMC:n pro forma -liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 33,8 milj. euroa ja liiketappio 2,4 milj. euroa. Toisen vuosineljänneksen pro forma -liikevaihto oli 17,0 milj. euroa ja liiketappio 1,2 milj. euroa.
 • JMC Tools Oy:stä tuli Incap Oyj:n tytäryhtiö huhtikuussa 2002 ja toimintojen yhdistäminen eteni suunnitellusti.

   
  Tammi-kesäkuun katsauskauden virallinen konserni sisältää 1.3.2002 konsernista irtautuneen Incap Furniture Oy:n tammi-helmikuun tiedot ja huhtikuussa hankitun JMC Tools Oy:n touko-kesäkuun konsernitiedot. Nykyisen liiketoiminnan kehitystä katsauskaudella on kuvattu pro forma -tiedoin. Incap-JMC:n tammi-kesäkuun yhdistetty pro forma -tuloslaskelma on laadittu olettaen Incap Furniture Oy:n osakkeiden myynnin ja JMC Tools Oy:n osakkeiden hankinnan tapahtuneen pro forma -kauden alussa 1.1.2002. Virallisen ja pro forma -konsernin muodostumista on kuvattu tarkemmin taulukoiden yhteydessä.
   
  Incap-konsernin ja JMC Tools -konsernin yhdistyminen
   
  Incap Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen JMC Tools Oy:n osakkaille suuntaama anti merkittiin kokonaan 19.4.2002, ja JMC Tools Oy:stä tuli konsernin tytäryhtiö. Yhtiöiden hallitukset allekirjoittivat
  yhtiöiden sulautumissopimuksen 3.5.2002 ja sulautumisen on arvioitu tapahtuvan 31.12.2002. Incap-JMC:n liiketoimintojen yhdistämisellä saavutettavien synergiaetujen hyödyntäminen  
  ja kattavan palvelukokonaisuuden markkinointi konsernin monialaiselle asiakaskunnalle on käynnistynyt.
   
  Konsernin taloudellinen kehitys
   
  Incap-konsernin virallinen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 39,6 milj. euroa eli 14 % alempi kuin viime vuoden vastaavana aikana (46,0 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2001). Liikevoitto oli 0,1 milj. euroa (8,3 milj. euroa) eli noin 0,3 % (4 %) liikevaihdosta.
  Konsernin tappio ennen satunnaisia eriä oli 0,3 milj. euroa (tulos  8,1 milj. euroa voitollinen) ja katsauskauden tappio 6,6 milj. euroa (tulos 5,7 milj. euroa voitollinen). Incap Furniture -alakonsernin varojen ja velkojen poistuminen virallisesta konsernista aiheutti 6,1 milj. euron kirjanpidollisen tappion konsernin tuloslaskelmaan.
   
  Virallisen konsernin osakekohtainen tulos oli -0,15 euroa (1,63 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,87 euroa (7,08 euroa). Konsernin omavaraisuus oli 43,0 % (43,1 %). Taseen loppusumma oli 52,9 milj. euroa (57,7 milj. euroa).
   
  Incap-JMC:n pro forma -liikevaihto tammi-kesäkuussa 2002 oli 33,8 milj. euroa ja liiketappio 2,4 milj. euroa. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 17,0 milj. euroa ja liiketappio 1,2 milj. euroa. Osakekohtainen pro forma -tulos oli -0,90 euroa ja osakekohtainen oma pääoma 1,86 euroa.
   
  Taseen loppusumma 30.6. oli 52,9 milj. euroa ja pro forma -omavaraisuusaste 42,9 %.
   
  Incap-JMC:n liiketoiminnan kehitys
   
  Incap-JMC:n liiketoiminta sisältää elektroniikan ja mekaniikan sekä suurtaajuusteknisten komponenttien valmistuspalvelut. Tietoliikennesektorilla etenkin suurtaajuusteknisten komponenttien kysyntä aleni entisestään toisella neljänneksellä. Muilla asiakastoimialoilla markkinatilanne oli vakaampi ja kysyntä suurempi.
   
  Yhdistyneiden yhtiöiden toimintoja organisoitiin toisella vuosineljänneksellä ja resursseja kohdennettiin sekä palvelukokonaisuuksien että suunnittelupalvelujen kehittämiseen  ja markkinointiin. Samanaikaisesti jatkettiin toiminnan sopeuttamista kysyntää vastaavaksi tehostamalla prosesseja. Toimituskyvyn ja osaamistason säilyttäminen edellytti toisaalta  kustannusten valikoivaa sopeuttamista, mikä vaikutti osaltaan tappioiden kertymään.
   
  Elektroniikkaliiketoiminnan vertailukelpoinen liikevaihto (elektroniikan ja mekaniikan valmistuspalvelut ilman suurtaajuuskomponentteja) katsauskaudella oli 31,1 milj. euroa (29,5 milj. euroa tammi-kesäkuussa vuonna 2001) ja liiketulos 0,4 milj. euroa (1,1 milj. euroa) eli noin 1 % liikevaihdosta (4 %).
                          
  Investoinnit
   
  Konsernin kokonaisinvestoinnit katsauskaudella olivat 0,4 milj. euroa (3,3 milj. euroa) eli noin 1 % (7 %) liikevaihdosta. Incap-JMC:n investoinnit olivat 0,3 milj. euroa eli 0,8 % pro forma -liikevaihdosta. Kapasiteetti oli vajaakäytössä eikä tarvetta merkittäviin investointeihin ollut.
   
  Rahoitus
   
  Konsernin quick ratio oli 0,8 (1,0) ja current ratio 2,0 (1,8). Nettovelkaantumisaste oli 72,2 % (50,2 %) ja omavaraisuusaste 42,9 % (43,1 %).
   
  Henkilöstö ja johto
   
  Katsauskauden lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 640 (904) henkilöä. Vertailukauden lukuihin sisältyy 266 Incap Furniture Oy:n palveluksessa ollutta henkilöä. Toimitusjohtaja Kari Saarisen toimisopimus päättyi 21.3.2002, jonka jälkeen vt. toimitusjohtajana toimi Eija Jansson-Tervonen. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Seppo Ropponen, joka aloitti tehtävässään 2.4.2002. Hänet nimitettiin 10.4.2002 myös JMC Tools Oy:n toimitusjohtajaksi.
   
  Toiminnan sopeuttamiseksi toisella vuosipuoliskolla on käynnistetty yt-neuvottelut.
   
  Osakkeet ja osakkeenomistajat
   
  Incap Oyj:n osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 2,56 ja 5,63 euron välillä. Yhtiöllä on yhteensä 12.180.880 osaketta, joista on katsauskauden aikana vaihtanut omistajaa 6,5 %. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 587 osakasta. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 39,8 miljoonaa euroa.
   
  Katsauskauden aikana maksettiin osinkoja yhteensä 0,105 milj. euroa.
   
  Hallituksella on katsauskauden päättyessä valtuudet korottaa osakepääomaa enintään 1.180.679,24 eurolla.
   
  AML:n 2:9 pykälän mukaiset ilmoitukset katsauskaudella
   
  Katsauskauden aikana JMC Finance Oy:n osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 15 %, Finnvera Oyj:n osuus on alittanut 15 %, Jorma Terentjeffin osuus on ylittänyt 10 %, Teknoventure Oy:n ja Eqvitec Partners Oy:n hallinnoimien rahastojen sekä Pohjola-Yhtymä Oyj:n osuudet ovat ylittäneet 5 % ja Conventum Oyj:n osuus on alittanut 5 %.
   
  Tulevaisuuden näkymät
   
  Incap-JMC:n liikevaihdon odotetaan vuonna 2002 olevan lähes vuoden 2001 tasolla. Kolmannen vuosineljänneksen tuloksen ennakoidaan olevan toista neljännestä alhaisemman johtuen kertaluontoisista kulueristä. Tuloksen odotetaan paranevan vuoden viimeisellä neljänneksellä käynnissä olevien tehostamistoimien ja yhdistymisestä saatavien synergiahyötyjen ansiosta.
   
  Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.  Osavuosikatsaus 1-9/2002 julkistetaan 6.11.2002.

  Helsingissä, 13. elokuuta 2002

  INCAP OYJ
  Hallitus  Seppo Ropponen
  toimitusjohtaja

  Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Seppo Ropponen, puh. 044 270 3021 ja talousjohtaja Rauni Nokela, puh. 0400 383 409.

  JAKELU
  Helsingin Pörssi
  Keskeiset tiedotusvälineet