ENNAKKOTIETOJA INCAPIN KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOKSESTA

Pörssitiedote 17.10.2002 klo 9.15

Incap-JMC:n kolmannen vuosineljänneksen pro forma -liikevaihto jäänee ennakoitua alhaisemmaksi, minkä vuoksi koko vuoden pro forma -liikevaihdon odotetaan olevan noin 10 % pienempi kuin edellisvuoden pro forma -liikevaihto, joka oli 71,6 milj. euroa.

Puolivuosikatsauksessa mainitut, kolmannen vuosineljänneksen tulokseen tehtävät kertaluonteiset kulukirjaukset asettuvat
1,7 miljoonan euron tasolle. Ne kohdistuvat vaihto-omaisuudessa oleviin, tietyissä tietoliikennesektorin tuotteissa käytettäviin materiaaleihin ja komponentteihin, joihin liittyy epäkuranttiusriski. Muut kirjaukset koskevat henkilöstöjärjestelyjä, joita toteutettiin Incap Oyj:n ja JMC Tools Oy:n yhdistyessä sekä sopeutettaessa henkilöstön määrää heikentynyttä markkinatilannetta vastaavaksi.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti tuloksen odotetaan paranevan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Incap-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2002 julkaistaan 6.11.2002.

INCAP OYJ
Hallitus

Seppo Ropponen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Seppo Ropponen, puh. 044 270 3021 ja talousjohtaja Rauni Nokela, puh. 0400 383 409.

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet