ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Pörssi-ilmoitus 22.1.2003

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo (y-tunnus 0533297-9), joka ei omista tällä hetkellä Incap Oyj:n (y-tunnus 0608849-6) osakkeita, on 21.1.2003 merkinnyt Incap Oyj:n hallituksen 21.1.2003 tekemällä päätöksellä Keskinäisen eläkevakuutusyhtiön Varma-Sammon merkittäviksi liikkeelle laskemat 702 000 optio-oikeutta, joiden haltijalla on oikeus merkintäaikana 1.6.2003 – 31.12.2005 merkitä kutakin optio-oikeutta kohden yksi Incap Oyj:n osake.

 
Incap Oyj:n nykyinen osakepääoma koostuu 12 180 880 osakkeesta, joista kukin tuottaa yhden äänen. Mikäli edellä sanottu optio-oikeus käytetään kokonaisuudessaan, Incap Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 702 000 osakkeella 12 882 880 osakkeeseen. Jokainen osake tuottaa yhden äänen, jolloin Incap Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä tulisi olemaan 12 882 880 ääntä.
 
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ja Keskinäisen eläkevakuutusyhtiön Varma-Sammon meille antaman ilmoituksen mukaan ilmoitamme, että mikäli Varma-Sampo käyttää edellä mainitun merkintäajan kuluessa optio-oikeutensa mukaisen merkintäoikeuden kokonaisuudessaan, tulee Keskinäisen eläkevakuutusyhtiön Varma-Sammon osuus Incap Oyj:ssä ylittämään yhden kahdeskymmenesosan yhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta. Varma-Sammon omistus Incap Oyj:ssä tulisi olemaan seuraava:
 
osakkeiden lukumäärä: 702 000 kappaletta
osuus osakepääomasta ja äänimäärästä: 5,449 %
 
Edellä mainitut omistus- ja äänimäärät sekä osuudet on laskettu olettaen, että Incap Oyj:n muiden päätösten nojalla antamien optio-oikeuksien haltijat eivät käytä optio-oikeuksiaan.
 
INCAP OYJ
 
Hannele Pöllä
viestintäjohtaja
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet