KUTSU INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Pörssi-ilmoitus 20.3.2003

Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 25.4.2003 klo 15.00 World Trade Center Helsingin 3. kerroksen kabinetissa 7 & 8 osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki.
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
 
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamisesta
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiön kotipaikka vaihdetaan Helsingistä Ouluun, jolloin yhtiöjärjestyksen 1 § Toiminimi ja kotipaikka muutetaan seuraavaan muotoon:
 
Yhtiön toiminimi on Incap Oyj, ruotsiksi Incap Abp, englanniksi Incap Corporation ja kotipaikka Oulu.
 
3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, ja/tai päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä, vaihtovelkakirjalainoja otettaessa tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 2 436 176 kappaletta yhtiön uusia osakkeita kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,68 euroa. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 4 092 775,68 eurolla (ei tarkka).
 
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n mukaisesta etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstön kannustaminen. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin. 
 
Asiakirjojen nähtävillä olo
 
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 25.3.2003 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Kempeleentie 46, 90440 Kempele, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille (puh. 010 5628 214/Karoliina Ohukainen). Yhtiön painettu vuosikertomus vuodelta 2002 julkaistaan viikolla 12 ja se on nähtävissä myös yhtiön kotisivuilla www.incap.fi.
 
Osallistumisoikeus
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään tiistaina 15.4.2003 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
 
Ilmoittautuminen
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava viimeistään keskiviikkona 16.4.2003 klo 16.00 mennessä yhtiön pääkonttoriin osoitteessa Kempeleentie 46, 90440 Kempele tai puhelimitse 010 5628 227/Maija Aronen tai sähköpostitse maija.aronen@incap.fi.
 
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään 16.4.
 
Osingonmaksu
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2002 ei makseta osinkoa.
 
 
Sotkamossa, 19. maaliskuuta 2003
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Seppo Ropponen
toimitusjohtaja
 Lisätietoja:
talousjohtaja Rauni Nokela, puh. 0400 383 409