INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ


Pörssitiedote 25.4.2003 klo 17.45

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 25.4.2003 Helsingissä.
 
Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 
Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen 31.12.2002 päättyneeltä tilikaudelta sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja tilikaudella toimineille toimitusjohtajille.
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan vuodelta 2002 ei jaeta osinkoa.
 
Hallituksen valtuutus
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, ja/tai päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä, vaihtovelkakirjalainoja otettaessa tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 2 436 176 kappaletta yhtiön uusia osakkeita kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,68 euroa. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 4 092 775,68 eurolla (ei tarkka).
 
Valtuutus on voimassa vuoden ja sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstön kannustaminen. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.
 
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön kotipaikan vaihtamisesta ja muutti yhtiöjärjestyksen 1 §:n (Toiminimi ja kotipaikka) kuulumaan seuraavasti:
 
Yhtiön toiminimi on Incap Oyj, ruotsiksi Incap Abp, englanniksi Incap Corporation ja kotipaikka Oulu.
 
Hallituksen ja tilintarkastajan nimittäminen
 
Yhtiökokous nimitti hallitukseen edelleen Seppo Arposen, Kalevi Laurilan, Markku Puskalan, Jorma Terentjeffin ja Juhani Vesterisen.
 
Tilintarkastajana jatkaa Tilintarkastajien Oy Ernst & Young, vastuullisena tilintarkastajana KHT Rauno Sipilä.
 
Hallituksen järjestäytyminen
 
Uusi hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen 25.4. järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin teollisuusneuvos Jorma Terentjeff.
 
Markkinatakaussopimuksen purkaminen
 
Hallitus päätti irtisanoa listautumisen yhteydessä tehdyn markkinatakaussopimuksen lakkaamaan 25.7.2003. Helsingin pörssin sääntöjen mukaan ennen vuotta 1998 OTC-listalle otetulla yhtiöllä tuli olla voimassa oleva markkinatakaussopimus.
 
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Seppo Ropponen
toimitusjohtaja
 Lisätietoja:
toimitusjohtaja Seppo Ropponen, puh. 040 347 2000
talousjohtaja Rauni Nokela, puh. 0400 383 409


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet