ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Pörssi-ilmoitus 3.12.2003 klo 12

Jorma Terentjeffin osuus Incap Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 2.12.2003 tehdyn kaupan perusteella alittanut 5 %. Samalla Irish Life International Limitedin osuus on ylittänyt 5 %. Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot.
 
1.     Kohdeyhtiön nimi
Incap Oyj, Y-tunnus 0608849-6.
 
2.     Ajankohta jolloin omistusosuus on muuttunut
2.12.2003
 
3.     Uudet osuudet Incap Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
 

Osakkeenomistaja
Osakkeiden lukumäärä
Osuus osakepääomasta
Osuus
äänimäärästä
Jorma Terentjeff
304 504
2,50 %
2,50 %
Irish Life International Limited
1 161 700
9,54 %
9,54 %
 
4.     Osakkeenomistajien täydellinen nimi ja tunnus
Jorma Kalevi Terentjeff
Irish Life International Limited, kaupparekisterinumero 590.704
 
 
 
INCAP OYJ
 
 
Hannele Pöllä
viestintäjohtaja
 
 
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet