INCAP KASVATTAA ELEKTRONIIKAN TUOTANTOKAPASITEETTIA VIRON KURESSAARESSA

Pörssitiedote 24.3.2004 klo 12.15

Incap Oyj on päättänyt lisätä yhtiön tuotantotoimintaa Virossa aiempien strategisten linjausten mukaisesti. Kuressaaressa toimivan valmistusyksikön toimitiloja laajennetaan kolminkertaisiksi vuoden 2004 aikana. Yksikön tuotantokapasiteettia kasvatetaan muun muassa automaattisilla pintaliitoslinjoilla ja testauslaitteilla. Kiinteistön laajennus toteutetaan suunnitelman mukaisesti nykyisen vuokrasopimuksen pohjalta.
 
“Kuressaaren yksikön laajentaminen vahvistaa toimituskykyämme ja parantaa kilpailuasemaamme. Investointi on osa aiemmin käynnistettyä rakennejärjestelyä ja perustuu selvitystyöhön Baltian mahdollisuuksien laajemmasta hyödyntämisestä. Kysynnän vilkastuminen antoi sysäyksen tuotannon laajentamiseen”, toteaa Incap-konsernin toimitusjohtaja Juhani Hanninen. “Nyt tehtävän laajennuksen jälkeen meillä on kaksi vahvaa, toisiaan täydentävää elektroniikan tuotantoyksikköä – toinen Vuokatissa ja toinen Kuressaaressa”.
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineetLisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
talousjohtaja Tuula Ylimäki, puh. 040 347 2025
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296