INCAP ON JO ALKANUT SOVELTAA LYIJYTÖNTÄ PROSESSIA ELEKTRONIIKKATUOTANNOSSAAN

 

Incap on toimittanut ensimmäiset lyijyttömässä valmistusprosessissa tehdyt pilottituotteet Vuokatin tehtaalta viime syksynä ja yksi tehtaan valmistuslinjoista toimii täysin lyijyttömästi jo tällä hetkellä.  
 
EU-direktiivi kieltää lyijyn käytön uusissa sähkö- ja elektroniikkatuotteissa heinäkuusta 2006 alkaen. Niin sanottu RoHS-direktiivi vaikuttaa laajalti komponenttien ja piirilevyjen valmistukseen ja edellyttää muutoksia myös elektroniikkatuotteiden tuotannossa ja kokoonpanossa.
 
Incap on aloittanut valmistautumisen direktiivin noudattamiseen hyvissä ajoin ja koko konsernin elektroniikkatuotannossa siirrytään lyijyttömään prosessiin vuonna 2005. Tuotteiden lyijyttömyysvaatimus vaikuttaa piirikorttien pintaliitosladontaan, juottamiseen ja komponenttien valintaan. Lyijyttömässä tuotannossa juoteaineen sulamispiste on korkeampi, joten prosessilämpötilaa on nostettava. Komponenttien maksimilämpötilat eivät kuitenkaan saa kovin paljon nousta, ja siksi ns. prosessi-ikkuna, jossa juotos tapahtuu, pienenee huomattavasti. Juotosvaiheessa on erittäin tärkeää hallita komponenttilevylle muodostuvat lämpötilaerot.
 
Incapin Vuokatin tehdas on osallistunut useisiin tutkimushankkeisiin, jossa on tutkittu ja testattu erilaisia lyijyttömään prosessiin soveltuvia juotosmenetelmiä, juoteaineita sekä juoksutteita.
 
Lyijyttömyys on otettava huomioon myös materiaalihallinnassa, sillä nykyiset lyijyä sisältävät materiaalit on ajettava hallitusti alas ennen täysin lyijyttömään prosessiin siirtymistä. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa haetaan uusia materiaali-vaihtoehtoja lyijyä sisältävien komponenttien tilalle.
 
 
 
Yhteydenotot:
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040-5048 296
valmistuspalveluiden johtaja Timo Sonninen, puh. 0400-890 064
 
 
Incap on elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incap tarjoaa elektroniikkaa ja mekaniikkaa sisältävien tuotteiden valmistusosaamista yli 25 vuoden kokemuksella. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessiteollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incapin osake on listattu Helsingin Pörssissä. Lisätietoja: www.incap.fi.