INCAP SELVITTÄÄ MAHDOLLISUUKSIA LUOPUA ALUMIININ KONEISTUKSESTA JA PINNOITUKSESTA – VUODEN 2004 TULOKSEEN VARAUDUTAAN TEKEMÄÄN ALASKIRJAUKSIA

 
Incapin liiketoiminta elektroniikassa ja ohutlevymekaniikassa on kehittynyt vuonna 2004 myönteisesti, kun taas alumiinin koneistus ja pinnoitus ovat olleet selvästi tappiollisia. Neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa eivät ole johtaneet toivottuun tulokseen, ja Incap varautuu tekemään konsernin tulokseen vuodelta 2004 noin 3 – 4 miljoonan euron kertaluonteiset kulukirjaukset koneistuksen ja pinnoituksen rakenteellisista järjestelyistä.
 
Alumiinin koneistuksen ja pinnoituksen markkinatilanne on muuttunut olennaisesti. Varsinkin koneistuksen kysyntä on alentunut selvästi, koska alumiinituotteissa on siirrytty massiivialumiinista alumiinivalujen käyttöön ja koska alumiinivalujen toimittajat ovat alkaneet tarjota myös valuissa tarvittavaa koneistusta. Lisäksi osa Incapin koneistus- ja pinnoituspalvelujen asiakkaista on siirtänyt näitä koskevat toimintonsa ja hankintansa Aasiaan.
 
Incap-konsernin koneistuksen ja pinnoituksen kannattavuutta on pyritty parantamaan vuoden 2004 aikana. Tehostetun asiakashankinnan lisäksi osa konekannasta on myyty ja tuotantoa on keskitetty tehokkaimmille koneille. Toimintaan on myös haettu yhteistyökumppaneita, joiden kanssa koneistusta ja pinnoitusta voitaisiin kehittää nykyistä laajemmalla asiakaspohjalla.
 
Incapin johto selvittää hallituksen valtuuttamana, millä toimenpiteillä koneistus- ja pinnoitustoiminnoista voidaan luopua.
 
Alustavien laskelmien mukaan Incapin liikevoitto vuodelta 2004 on noin 1,6 milj. euroa ilman mahdollisia kertaluonteisia kuluja. Koko konsernin liikevaihto vuonna 2004 on ennakkoarvion mukaan noin 75 miljoonaa euroa.
 
Koneistusta ja pinnoitusta koskevien järjestelyjen vaikutus Incap-konsernin vuoden 2005 liikevaihtoon on vähäinen. Toimenpiteiden tavoitteena on parantaa konsernin kannattavuutta jo vuonna 2005.  
 
Incapin tilinpäätöstiedote vuodelta 2004 julkaistaan 22.2.2005.
 
INCAP OYJ
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja