INCAP UUDISTAA OHUTLEVYMEKANIIKAN VALMISTUSKAPASITEETTIA HELSINGIN TEHTAALLAAN

Incap Oyj ja FINN-POWER Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen yhdistelmäkoneen toimituksesta. FINN-POWER toimittaa Incapin Helsingin yksikköön laitteiston, jossa on sekä lävistys- että laserleikkuu yhdistettyinä samaan koneeseen. Toimitettava laitteisto sisältää lisäksi kierteytys- ja muovausominaisuudet sekä erittäin pitkälle automatisoidut materiaalinkäsittelylaitteistot, jotka mahdollistavat miehittämättömänkin tuotannon. Osapuolet ovat sopineet, ettei kaupan arvoa julkisteta.
 
Hankittu laitekokonaisuus edustaa työstölaitteiden uusinta tekniikkaa ja lisää Incapin ohutlevymekaniikan valmistuskapasiteettia merkittävästi. Helsingin yksikössä valmistetaan ohutlevyosia ja kokonaisuuksia muun muassa säähavaintolaitteisiin, lentokenttien turvaportteihin, peliautomaatteihin, vaakoihin, röntgenlaitteisiin ja muihin terveydenhuollon laitteisiin. Uusi yhdistelmäkone tehostaa vaativien tuotteiden valmistusta ja mahdollistaa monimutkaisten muotojen nopean työstön ilman suuria työkaluinvestointeja. Koska myös prototyyppien valmistus on nopeampaa, voidaan uusien tuotteiden tuotannollistaminen ja volyymivalmistuksen käynnistäminen toteuttaa nykyistä lyhyemmässä ajassa.
 
Yhteistyösopimukseen sisältyy konetoimituksen lisäksi erikseen räätälöity koulutuspaketti, jolla osapuolet haluavat varmistaa laitteiston mahdollisimman tehokkaan käytön. Lisäksi sopimukseen kuuluu tuotannon käynnistyspalvelu, joka takaa investoinnin mahdollisimman nopean käyttöönoton asennuksen jälkeen.
 
Koneen toimitus tapahtuu toukokuussa 2005 ja sen on määrä olla täysipainoisessa tuotantokäytössä kesäkuun lopussa.
 
“Tehty investointi parantaa Incapin kilpailukykyä ohutlevymekaanisten tuotteiden valmistuksessa ja antaa mahdollisuuden kasvattaa myös elektroniikkaa ja mekaniikkaa sisältävien tuotekokonaisuuksien toimitusmääriä”, toteaa Incapin toimitusjohtaja Juhani Hanninen. “Uudella yhdistelmäkoneella pystymme tekemään vaativia tuotteita nopeasti ja tehokkaasti, ja tuotannon tehostuminen vaikuttaa luonnollisesti myös kannattavuuteen myönteisesti.”
 
“Incapille toimitettava yhdistelmäkone on uusi tuote ja edustaa yhtiömme tuotekehityksen ehdotonta huippua”, kertoo FINN-POWERin toimitusjohtaja Arto Pohto. “Yhteistyösopimus on taloudellisen merkityksensä lisäksi mieluisa myös siksi, että investointi tapahtuu Suomessa. Yhteistyösopimus käsittää konetoimituksen yhteydessä myös koulutus-, tuotannon käynnistys- sekä huoltopalveluita. Tämä kuvaa tuottavuuden parantamisen ja ylläpidon tärkeyttä, jota Finn-Power on korostanut ja korostaa strategiassaan.”
 
 
 
Incap on elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incap tarjoaa elektroniikkaa ja mekaniikkaa sisältävien tuotteiden valmistusosaamista yli 25 vuoden kokemuksella. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessiteollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incapin osake on listattu Helsingin Pörssissä. Lisätietoja yhtiöstä: www.incap.fi.
 
FINN-POWER Oy toi ensimmäisen ohutlevytyöhön tarkoitetun työstökoneensa markkinoille vuonna 1983. Panostamalla voimakkaasti tuotekehitykseen ja kansainväliseen markkinointiin yhtiö on noussut alan globaalien kärkiyritysten joukkoon levytyökoneiden ja joustavien valmistusjärjestelmien toimittajana. Kotimaan lisäksi yrityksellä on valmistusta Italiassa, joukko ulkomaisia myyntiyhtiöitä sekä maailmanlaajuinen maahantuojaverkko. Lisätietoja yhtiöstä: www.finn-power.com.