INCAP MYY ALUMIININ KONEISTUKSEN JA PINNOITUKSEN LIIKETOIMINNAT RUUKKICOMP-YHTIÖILLE

Incap Oyj ja perustettava yhtiö RuukkiComp Oy ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen Incapin koneistus- ja pinnoitusliiketoimintojen siirtymisestä RuukkiComp-yhtiöille 15.4.2005. Kauppaan sisältyy Incapin koneistus- ja pinnoitusliiketoiminnat Kempeleessä ja Ruukissa. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta. Kaupan kohteena olevien toimintojen osuus Incap-konsernin liikevaihdosta on alle 10 %.
 
RuukkiComp-yhtiöt jatkavat alumiinin koneistusta ja pinnoitusta nykyisissä vuokratiloissa Ruukin yrityspuistossa, jonne myös Kempeleen koneistus tulee siirtymään. Incapin koneistuksessa ja pinnoituksessa työskentelee tällä hetkellä yhteensä 69 henkilöä, ja he siirtyvät RuukkiComp-yhtiöiden palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.
 
Sopimusneuvottelujen yhteydessä Incap ja RuukkiComp-yhtiöt ovat sopineet laajapohjaisesta yhteistyöstä, joka turvaa Incapin asiakkaiden tarvitsemat koneistus- ja pinnoituspalvelut jatkossakin.
 
Incap-konsernin toimitusjohtaja Juhani Hanninen on tyytyväinen nyt solmittuun sopimukseen. “Olemme saaneet alumiinin koneistuksen ja pinnoituksen liiketoiminnoille jatkajan, jolla on laajan asiakaspohjansa turvin erinomaiset mahdollisuudet kehittää toimintoja edelleen. Sopimuksen ansiosta asiakkaidemme palvelu jatkuu ilman katkoksia ammattitaitoisen henkilöstön voimin.”
 
RuukkiComp-yhtiöt ovat kiinteässä yhteydessä MariCap Oy:öön. Maricap on osa yritysryhmää, jonka liikevaihto vuonna 2004 oli noin 80 miljoonaa euroa ja jonka palveluksessa on noin 400 henkilöä. Ryhmällä on toimintaa 12 maassa ja 21 toimipisteessä. Lisätietoja osoitteessa www.maricap.com.
 
INCAP OYJ
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja