INCAP JA ABB ALLEKIRJOITTIVAT VIISIVUOTISEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN

Incap ja ABB Oy:n Sähkökoneet-yksikkö ovat solmineet uuden, viisivuotisen yhteistyösopimuksen tahtikoneissa käytettävien naparautakomponenttien toimittamisesta. Komponentit valmistetaan Incapin Vaasan yksikössä, joka toimittaa kaikki ABB Oy:n tarvitsemat tahtikoneiden naparaudat. Tahtikoneita käytetään metalliteollisuuden moottoreina, laivojen potkurimoottoreina ja generaattoreina sekä dieselmaavoimaloiden generaattoreina.

 
Nyt solmittu sopimus on jatkoa vuonna 2000 allekirjoitetulle hankintasopimukselle, jolla ABB ulkoisti naparautakomponenttien valmistuksen Incapille.
 
“ABB on merkittävä strateginen asiakkaamme, ja olemme erittäin tyytyväisiä hyvin sujuneen yhteistyömme jatkumiseen. Nyt allekirjoitettu sopimus on Incapille huomattava paitsi rahallisen arvonsa myös pitkän kestonsa vuoksi”, sanoo Incapin toimitusjohtaja Juhani Hanninen.
 
Tahtikoneiden kysyntä vaihtelee investointisyklien mukaan. “Tilauskantamme on tällä hetkellä yhtä korkealla tasolla kuin edellisen suhdannehuipun aikaan vuonna 2001 ja markkinanäkymät ovat edelleen positiiviset”, kertoo ABB Oy:n Tahtikoneet-tulosyksikön johtaja Kimmo Virta.
 
INCAP OYJ
 
 
Hannele Pöllä
viestintäjohtaja