ENNAKKOTIETO INCAPIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOKSESTA: LIIKEVOITTO YLITTÄÄ ALKUVUODEN TASON

Incap-konsernin toisen vuosineljänneksen liikevoiton arvioidaan alustavien laskelmien perusteella olevan noin 1,0 milj. euroa. Viime vuoden vastaavalla jaksolla liikevoittoa kertyi 0,3 milj. euroa ja kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,6 milj. euroa.
 
Toisen vuosineljänneksen liikevoitto sisältää Helsingin ja Vaasan tehtaiden konekannan uudistamiseen liittyviä, kertaluonteisia käyttöomaisuuden myyntituottoja noin 0,2 milj. euroa. Tulosta parantaa myös jakson suotuisa tuotevalikoima. 
 
Huhtikuun puolivälissä toteutettu alumiinin koneistuksen ja pinnoituksen liiketoimintojen myynti parantaa konsernin nettotulosta. Liiketoimintakaupasta tullaan kirjaamaan toisella vuosineljänneksellä satunnaisia tuottoja yhteensä noin 0,7 milj. euroa, ja jakson nettotulos on noin 0,9 milj. euroa.
 
Liikevaihtoa kertyi toisella vuosineljänneksellä odotusten mukaisesti noin 20,4 milj. euroa. Viime vuoden vastaavalla jaksolla liikevaihto oli 18,0 milj. euroa ja kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 20,9 milj. euroa.
 
Edellä mainitut luvut ovat tilintarkastamattomia. Incap-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2005 julkaistaan torstaina 4.8.2005. 
 
INCAP OYJ
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja