INCAP OYJ:N VUODEN 2000 JA 2003 OPTIO-OHJELMAT OVAT PÄÄTTYNEET

Incap Oyj:n vuoden 2000 optio-ohjelman mukainen osakkeiden merkintäaika on päättynyt 31.12.2005. Optioita ei ole käytetty osakkeiden merkintään.
 
Keskinäiselle työeläkevakuutusosakeyhtiö Varmalle vuonna 2003 suunnattu optio-ohjelma on niin ikään päättynyt 31.12.2005. Varma ei käyttänyt optioita osakkeiden merkintään.
 
INCAP OYJ
 
 
Hannele Pöllä
viestintäjohtaja