ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Olemme saaneet tänään Eqvitec Partners Oy:ltä Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistus Incap Oyj:n osakkeista on laskenut 592.080 osakkeeseen, mikä vastaa 4,86 prosenttia Incapin osakepääomasta ja äänimäärästä.

 
1. Kohdeyhtiön nimi ja y-tunnus: Incap Oyj, y-tunnus 0608849-6
 
2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 19.4.2006
 
3. Osakkeenomistajat ja omistusosuuden jakautuminen:
     
 
 
Osakkeenomistaja
Y-tunnus
Osakkeita ja ääniä,
kpl
Osuus osakepääomasta ja äänimäärästä, %
Eqvitec Teknologiarahasto I Ky
1457164-8 
199.827
1,64
Eqvitec Teknologiarahasto II Ky
1661225-5
392.253
3,22
Eqvitec Technology Mezzanine Fund IA Ky
 
1584040-8
0
0
Eqvitec Technology Mezzanine Fund IB Ky
 
1588819-6
0
0
 
                                                 

                                                 

Incap Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 12.180.880 osakkeesta.
 
INCAP OYJ
 
Hannele Pöllä
viestintäjohtaja
 
Lisätietoja:
Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet