INCAP KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT VUOKATIN TEHTAALLA

Incap Oyj on tänään kutsunut Vuokatin yksikössä työskentelevien kaikkien henkilöstöryhmien edustajat yhteistoimintalain mukaisiin neuvotteluihin, jotka koskevat yksikön toiminnan mahdollisia uudelleenjärjestelyjä sekä niistä mahdollisesti aiheutuvia, tuotannollisin ja taloudellisin perustein tapahtuvia työsuhteiden lomautuksia, osa-aikaistamisia tai päättämisiä.
 
Neuvotteluissa sovittavat mahdolliset toimenpiteet koskevat enintään noin 130 henkilöä. Vuokatin tehtaalla työskentelee tällä hetkellä 233 henkilöä, joista 42 on määräaikaisia.
 
Incapin tavoitteena on varmistaa kilpailukykynsä ja parantaa sitä edelleen tehostamalla tehtaiden välistä työnjakoa. Vuokatin yksikköä kehitetään erityisesti prototyyppien tuotantoon, uusien tuotteiden ylösajoon sekä vaativaan testaus- ja huoltotoimintaan. Varsinainen volyymivalmistus ja käsityövaltaiset tuotteet suunnitellaan keskitettäviksi Kuressaaren tehtaalle.
 
Incapin liiketoiminnan vuonna 2006 arvioidaan kehittyvän osavuosikatsauksessa 4.5. kerrotun mukaisesti. Liikevaihdon odotetaan ylittävän viime vuoden tason ja suhteellisen kannattavuuden arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2005.   
 
INCAP OYJ
 
 
Juhani Hanninen