NIKLAS SKOGSTER INCAPIN KEHITYSJOHTAJAKSI

 
Incap-konsernin kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.8. alkaen on nimitetty diplomi-insinööri Niklas Skogster (32). Hän vastaa koko konsernin liiketoiminnan kehittämisestä ja raportoi toimitusjohtaja Juhani Hanniselle. Ensi vaiheessa Niklas Skogster paneutuu Incapin eri tehtaiden välisen työnjaon kehittämiseen ja tuotannollisen toiminnan tehostamiseen, jossa tavoitteena on parantaa toimitusvarmuutta ja tuottavuutta sekä lyhentää tuotannon läpimenoaikoja. 
 
Niklas Skogster on työskennellyt ABB-konsernin palveluksessa erilaisissa toiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Hän on toiminut lisäksi ABB:n pienjännitejärjestelmiä ja käyttöjä valmistavan tehtaan johtajana Virossa, jossa hän vastasi uuden tehtaan perustamisesta ja käynnistämisestä. Tällä hetkellä Niklas Skogster toimii ABB Oy:n pienjännitekäyttöjen systeemimoduleista vastaavana johtajana.
 
Incapin toimitusjohtaja Juhani Hanninen on tyytyväinen uuden kehitysjohtajan nimitykseen. “Niklas Skogster tuo meille Incapiin osaamista ja kokemusta, jota voimme hyödyntää monipuolisesti sekä valmistuspalvelujen kehittämisessä että yhtiön kansainvälistymisessä. Tavoittelemme Incapissa voimakasta kasvua ja kehitysjohtajan rekrytointi on osa siihen tähtääviä toimenpiteitä.” 
 
INCAP OYJ