ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

INCAP OYJ                   PÖRSSI-ILMOITUS 7.9.2006 klo 15.15
 
Olemme saaneet Ingman Group Oy Ab:ltä Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen hallinnoimien Leimark Invest Oy Ab:n ja Ingman Finance Oy Ab:n yhteenlaskettu osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 7.9.2006 tehdyillä kaupoilla ylittänyt 5 %.
 
Kohdeyhtiön nimi ja y-tunnus: Incap Oyj, Y-tunnus 0608849-6
 
Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 7.9.2006
 
Osakkeenomistuksen jakautuminen:
 
 
 
Incap Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 12 180 880 osakkeesta, joista kullakin on yksi ääni.
 
INCAP OYJ
 
 
Hannele Pöllä
viestintäjohtaja
 
puh. 040 504 8296
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet