INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2006: LIIKEVAIHTO KASVOI, TUOTANNON SIIRTO RASITTAA TULOSTA

Pörssitiedote 9.11.2006 klo 8.30
 
  • tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 15,2 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 65,3 milj. euroa (1-9/2005: 56,7 milj. euroa)
  • liikevoittoa kertyi 3,2 milj. euroa (3,1 milj. euroa) eli 4,8 % liikevaihdosta (5,4 %)
  • katsauskauden voitto oli 3,6 milj. euroa (4,3 milj. euroa)
  • osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,30 euroa (0,35)
  • kokonaisinvestointien määrä oli 5,9 milj. euroa (0,7 milj. euroa)
  • tuotannon siirrosta aiheutuneet kustannukset rasittavat tulosta ennakoitua enemmän
  • koko vuoden suhteellisen kannattavuuden arvioidaan jäävän vuoden 2005 tasosta
 
Incap Oyj:n toimitusjohtaja Juhani Hanninen: “Vuosi 2006 on sujunut myönteisissä merkeissä. Liikevaihtomme on kasvanut pääosin nykyasiakkaiden lisääntyneiden tarpeiden ansiosta ja myös uusia asiakassuhteita on solmittu.”
 
“Tavoitellun voimakkaan kasvun ja kansainvälistymisen toteuttaminen edellyttää meiltä panostuksia toiminnan kehittämiseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tutkimiseen. Näistä investoinneista syntyy kertaluonteisia kustannuksia, joiden vuoksi koko vuoden suhteellinen kannattavuutemme jää vuoden 2005 tasosta.”
 
HEINÄ-SYYSKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS
 
Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 21,8 milj. euroa eli 31,4 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (7-9/2005: 16,6 milj. euroa).
 
Heinä-syyskuun liikevoitto oli 0,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Kolmannen neljänneksen liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 2,7 % (4,6 %).
 
Kolmannen neljänneksen kannattavuuteen vaikuttivat sekä liikevaihdon painottuminen materiaalivaltaisiin tuotteisiin että kustannusten tilapäinen kasvu. Kertaluonteisia kustannuksia aiheutui uuden tehtaan käynnistämisestä Kuressaaressa ja lisäkapasiteetin käyttöönotosta Helsingin tehtaalla. Liikevaihdosta noin 1,4 milj. euroa oli materiaalin myyntiä hankintahintaan.  
 
 
 
 
TAMMI-SYYSKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS
 
Incapin tammi-syyskuun liikevaihto oli 65,3 miljoonaa euroa eli 15,2 % suurempi kuin vuoden 2005 vastaavan jakson jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto (1-9/2005: 56,7 milj. euroa). Lopetettujen toimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa 2005 oli 1,3 milj. euroa.  
 
Tammi-syyskuun liikevoitto oli 3,2 milj. euroa eli 4,8 % liikevaihdosta. Vuoden 2005 vastaavan jakson liikevoitto oli 3,1 milj. euroa eli 5,4 % liikevaihdosta.
 
Katsauskauden voitto oli 3,6 miljoonaa euroa (4,3 milj. euroa) eli 5,5 % liikevaihdosta (7,5 %). Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,30 euroa (0,35). Osakekohtainen oma pääoma oli 1,69 euroa (1,29 euroa).
 
 
 
 
Vuoden 2005 tammi-syyskuun katsauskauden voitto sisälsi 0,8 milj. euron myyntivoiton lopetetuista toiminnoista. Samalla jaksolla lopetetuista toiminnoista aiheutui tappioita 0,7 milj. euroa.
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS
 
Elektroniikan sopimusvalmistuksen markkinatilanne jatkui hyvänä. Kysynnässä oli suuria ajallisia ja määrällisiä vaihteluja ja ennustesyklit lyhenivät entisestään. Incapin liikevaihto laski ennakoidusti heinäkuussa mutta vilkastui jälleen jakson loppua kohden niin, että syyskuun liikevaihto oli ennätyksellisen korkea.
 
Kuressaaren ja Helsingin yksiköihin tehtyjen laiteinvestointien tuomaa lisäkapasiteettia ei katsauskaudella voitu vielä hyödyntää täysimääräisesti, koska asennustyöt ja laitteiden käyttöönotto tapahtuivat heinä-elokuussa.
 
Voimakkaan kysynnän vuoksi elektroniikkatuotteiden volyymivalmistuksen siirto Vuokatista Kuressaaren tehtaalle käynnistyi ennakoitua hitaammin ja jatkuu ensi vuoden puolelle. Siirrosta aiheutuvat kustannukset rasittavat kuluvan vuoden tulosta odotettua enemmän. Vuokatin tehtaalla toukokuussa käynnistettyjä yhteistoimintaneuvotteluja päätettiin jatkaa tammikuuhun 2007.
 
Intian liiketoimintamahdollisuuksia koskevat selvitykset etenivät.
 
 
NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE 2006
 
Asiakkaiden esittämien arvioiden ja yleisten markkinanäkymien perusteella Incap uskoo palvelujensa kysynnän pysyvän loppuvuonna alkuvuoden tasolla ja liikevaihtonsa vuonna 2006 olevan selvästi korkeampi kuin viime vuonna.
 
Johtuen tuotesiirtojen viivästymisestä ja niihin liittyvistä ennakoitua suuremmista kustannuksista koko vuoden suhteellisen kannattavuuden arvioidaan jäävän vuoden 2005 tasosta.
 
Incap julkistaa tilinpäätöksensä vuodelta 2006 perjantaina 9.3.2007.
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
talousjohtaja Tuula Ylimäki, puh. 040 347 2025
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille tänään klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 1, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Incap on voimakkaasti kehittyvä elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessiteollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 76,7 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 550 henkilöä. Incapin osake on listattu Helsingin Pörssissä ja se kuuluu Pohjoismaisen pörssilistan Small Cap -ryhmässä informaatioteknologian toimialaluokkaan. Lisätietoja: www.incap.fi.