INCAP ANTAA ENNAKKOTIEDON KOKO VUODEN 2006 TULOKSESTA JA PÄÄTTÄÄ VUOKATIN TEHTAAN YT-NEUVOTTELUT

Pörssitiedote 25.1.2007 klo 13

Alustavien laskelmien mukaan Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2006 kasvoi noin 17 % edellisvuodesta ja oli noin 89 milj. euroa. Liikevoittoa kertyi alustavan arvion mukaan noin 3,0 milj. euroa eli noin 3,4 % liikevaihdosta. Vahvistettu tilinpäätös vuodelta 2006 julkaistaan 27.2.2007.

Incap on panostanut vuonna 2006 voimakkaasti strategiansa mukaiseen kasvuun ja kansainvälistymiseen, ja tähän toiminnan kehittämiseen käytettiin vuoden aikana noin 0,9 milj. euroa. Merkittävimmät hankkeet olivat Kuressaaren uuden tehtaan käynnistäminen ja tuotesiirrot Vuokatista Kuressaareen sekä liiketoimintamahdollisuuksien tutkiminen Intiassa. Lisäksi vahvistettiin organisaatiota muun muassa materiaalihallinnassa ja myynnissä.

Vuokatin tehtaalla viime toukokuussa käynnistetyt yt-neuvottelut on päätetty tänään. Niihin liittyvistä henkilöstöjärjestelyistä kirjataan vuoden 2006 tulokseen noin 0,5 milj. euron kuluvaraus, joka on huomioitu edellä ilmoitetussa liikevoittoarviossa.
Valtaosa suunnitelluista tuotesiirroista Vuokatista Kuressaareen on toteutettu eikä niistä aiheudu merkittäviä kustannuksia kuluvana vuonna. Vuokatin tehtaalle jää proto- ja esisarjavalmistuksen lisäksi myös kokonaisuuteen soveltuvaa volyymivalmistusta, jotta Kuressaaren kapasiteettia voidaan käyttää nykyasiakkaiden uusissa tuotteissa ja tarjota uusille asiakkaille.

Vuokatin yt-neuvottelujen tuloksena tehtaalta irtisanotaan 53 henkilöä, joista 48 on työntekijöitä ja 5 toimihenkilöitä. Määräaikaisten työsuhteiden päättymisen ja yt-neuvottelujen perusteella tehtyjen irtisanomisten jälkeen yksikön henkilöstön määrä tulee olemaan 137 henkilöä.

Vuokatin tehtaan toiminnot on organisoitu uudelleen ja yksikössä on käynnistetty kehitysohjelma, jonka tavoitteena on toiminnan voimakas tehostaminen. Kehitysohjelman ja Vuokatin tehtaan määräaikaiseksi johtajaksi on nimitetty insinööri Vuokko Piirala, joka on toiminut aikaisemmin Incap-konsernin controllerina. Ennen Incapia hän on työskennellyt useita vuosia elektroniikka-teollisuudessa muun muassa tuotannon ja materiaalihallinnon johtotehtävissä. Tehtaan kehitysohjelman on määrä päättyä kesäkuun lopussa 2007.

INCAP OYJ

Juhani Hanninen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
talousjohtaja Anne Sointu, puh. 040 347 2059
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

INCAP LYHYESTI
Incap on voimakkaasti kehittyvä elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessiteollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 76,7 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 550 henkilöä. Incapin osake on listattu Helsingin Pörssissä ja se kuuluu Pohjoismaisen pörssilistan Small Cap -ryhmässä informaatioteknologian toimialaluokkaan. Lisätietoja: www.incap.fi