ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Pörssi-ilmoitus 31.1.2007 klo 18.30
 

Olemme saaneet OKO Pankki Oyj:ltä Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 5 %.

 
Kohdeyhtiön nimi ja y-tunnus: Incap Oyj, Y-tunnus 0608849-6
 
Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 31.1.2007
 
Uusi osakkeenomistus:
 
 
 
Incap Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 12 180 880 osakkeesta, joista kullakin on yksi ääni.
 
INCAP OYJ
 
 
Hannele Pöllä
viestintäjohtaja
 
puh. 040 504 8296
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
   INCAP LYHYESTI
Incap on voimakkaasti kehittyvä elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessiteollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 76,7 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 550 henkilöä. Incapin osake on listattu Helsingin Pörssissä ja se kuuluu Pohjoismaisen pörssilistan Small Cap -ryhmässä informaatioteknologian toimialaluokkaan. Lisätietoja: www.incap.fi.