INCAPIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS JÄÄ TAPPIOLLISEKSI

Pörssitiedote                       20.3.2007   klo 17.15
 
 
Incapin tietoliikennesektorille toimitettavien tuotteiden kysyntä on vuoden ensimmäisinä kuukausina ennakoituakin heikompi. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto tulee jäämään noin 20 % alhaisemmaksi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla, mistä johtuen Incapin tammi-maaliskuun 2007 tulos tulee olemaan selvästi tappiollinen. Tästä syystä myös ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen arvioidaan jäävän tappiolliseksi.
 
Muiden asiakastoimialojen kysyntä on kehittynyt odotetusti. Uusien asiakkaiden hankinnassa on edetty lupaavasti, mutta näiden tuoma kasvu painottuu vuoden jälkipuoliskolle. TVS Electronicsin kanssa neuvoteltavan liiketoimintakaupan toteutuessa Incap arvioi saavansa Intian toiminnoista noin 10 miljoonan euron liikevaihdon vuonna 2007.
 
Incapin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2007 julkaistaan 9.5.2007.
 
 
INCAP OYJ
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja
 
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 

INCAP LYHYESTI

Incap on voimakkaasti kehittyvä elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessiteollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 89,3 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 540 henkilöä. Incapin osake on listattu Helsingin Pörssissä ja se kuuluu Pohjoismaisen pörssilistan Small Cap -ryhmässä informaatioteknologian toimialaluokkaan. Lisätietoja: www.incap.fi.