INCAPIN VUOSIKERTOMUS JA VUOSIKOOSTE 2006 JULKAISTU

Pörssi-ilmoitus                                      22.3.2007 klo 11
 
Incap-konsernin painettu vuosikertomus vuodelta 2006 on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Kertomus on nähtävissä pdf-muodossa myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi.
 
Vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille Arvopaperikeskuksen ylläpitämän osakasrekisterin mukaisiin osoitteisiin.
 
Vuosikertomusta ja muita julkaisuja voi tilata sähköpostilla osoitteesta communications@incap.fi, puhelimitse numerosta 0400 437 263/Joanna Viileinen sekä Incapin kotisivuilta osoitteesta www.incap.fi/Uutiset ja julkaisut.
 
Incap Oyj on myös julkaissut koosteen vuoden 2006 aikana annetuista pörssitiedotteista ja pörssi-ilmoituksista. Kooste löytyy Incapin internetsivuilta osoitteessa www.incap.fi > Julkaisut > Pörssi – ja lehdistötiedotteet. Osa tiedotteiden sisältämästä tiedosta voi olla vanhentunutta.
 
 
INCAP OYJ
 
Hannele Pöllä
viestintäjohtaja
puh. 040 504 8296
 
 
JAKELU
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
INCAP LYHYESTI
Incap on voimakkaasti kehittyvä elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessiteollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 89,3 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 540 henkilöä. Incapin osake on listattu Helsingin Pörssissä ja se kuuluu Pohjoismaisen pörssilistan Small Cap -ryhmässä informaatioteknologian toimialaluokkaan. Lisätietoja: www.incap.fi.