INCAP SYVENTÄÄ YHTEISTYÖTÄÄN ONNINEN TELETEKNO OY:N KANSSA

Lehdistötiedote                  29.3.2007 klo 14.30  
 
 
Incap on allekirjoittanut uuden sopimuksen koskien tietoliikenteen ja ammattielektroniikan ohutlevyosien sekä mekaanisten kokoonpanojen toimituksia Onninen Teleteknolle. Sopimus kattaa erilaisten osien ja kokonaisuuksien, muun muassa ristikytkentätelineiden valmistuksen Incapin Helsingin tehtaalla.
 
Onninen Teletekno Oy on 120 henkeä työllistävä Onninen Oy:n tytäryhtiö, joka syntyi Onninen Oy:n ja Teletekno Oy:n yhdistyttyä vuoden 2007 alussa. Onninen on yksi Itämeren ja Pohjoismaiden markkinoiden johtavista materiaalipalveluja tarjoavista yrityksistä. Onninen Teletekno tuottaa tietoliikenteen kokonaisratkaisuja ja palveluita yritysasiakkaille. Yrityksen tuotteet sisältävät mm. televerkkoja, mittaus- ja testauslaitteita sekä kiinteistöjen kaapelointijärjestelmiä.
 
Teletekno Oy on ollut Incapin asiakkaana jo useita vuosia, mutta nyt allekirjoitettu sopimus lujittaa Incapin ja Onninen Teleteknon yhteistyötä ja luo puitteet kumppanuuden laajentamiseen tulevaisuudessa.
 
“Tavoittelemme kasvua uusasiakashankinnan lisäksi myös vahvistamalla rooliamme nykyasiakkaiden kumppanina ja olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme syventää yhteistyötämme tietoliikenteen vaativia kokonaisratkaisuja tarjoavan Onninen Teleteknon kanssa. Olemme viime vuosina investoineet voimakkaasti Helsingin tehtaan kapasiteetin lisäämiseen ja moderniin laitteistoon, jotta pystyisimme palvelemaan asiakkaitamme paremmin ja joustavammin”, kertoo myyntijohtaja Petri Saari Incapilta.
 
“Yhdistyminen Onnisen kanssa on lisännyt myyntikanaviamme. Meillä on nyt entistä paremmat mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaamme, ja Incapin kaltaisten osaavien valmistuskumppanien tuella voimme keskittyä palvelemaan omia asiakkaitamme tarjoamalla heille valmiita kokonaistoimituksia”, sanoo myyntijohtaja Rolf Salenius Onninen Teleteknolta.
 
 
INCAP OYJ
 
Lisätietoja:
Petri Saari, myyntijohtaja, puh. 040 777 5769 
Hannele Pöllä, viestintäjohtaja, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
INCAP LYHYESTI
Incap on voimakkaasti kehittyvä elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessi-teollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 89 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 540 henkilöä. Incapin osake on listattu Helsingin Pörssissä ja se kuuluu Pohjoismaisen pörssilistan Small Cap -ryhmässä informaatioteknologian toimialaluokkaan. Lisätietoja: www.incap.fi