EHDOTUS INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN LUKUMÄÄRÄSTÄ JA JÄSENISTÄ

Pörssitiedote                          30.3.2007 klo 11

 
 
Incap Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa tiistaina 3.4.2007 alkaen klo 14 käsitellään 14.3.2007 julkaistussa kokouskutsussa mainittujen asioiden lisäksi myös seuraava, hallitukselle toimitettu ehdotus:
 
Incap Oyj:n osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu osuus yhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta on 43 %, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin Jukka Harju, Juha-Pekka Kallunki, Kalevi Laurila, Susanna Miekk-oja ja Sakari Nikkanen. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
talousjohtaja Anne Sointu, puh. 040 347 2059
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
LIITE Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden esittely
 
Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri, syntynyt vuonna 1956.
Jukka Harju toimii partnerina Boier Capital Oy:ssä. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa liiketoiminnoista ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana johtajana Elektrobit Oyj:ssä, toimitusjohtajana Tellabs Oy:ssä sekä eri tehtävissä Nokia Telecommunications Oy:ssä (nyk. Nokia Networks). Jukka Harjulla on monipuolinen kokemus kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, ja hänen keskeisiä osaamisalueitaan ovat muun muassa yritysjärjestelyt. Jukka Harju on Efore Oyj:n ja Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen.
 
Juha-Pekka Kallunki
Professori, kauppatieteiden tohtori, syntynyt vuonna 1969.
Juha-Pekka Kallunki on ollut Incap Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2005. Hän toimii laskentatoimen professorina Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa ja on julkaissut useita liikkeenjohdon kirjoja ja kymmeniä kansainvälisiä tutkimusartikkeleita laskentatoimen ja rahoituksen alalta. Juha-Pekka Kallunki on toiminut useiden yritysten hallituksissa.
 
Kalevi Laurila
Insinööri, Executive MBA, syntynyt vuonna 1947.
Kalevi Laurila on ollut Incap Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2002. Hän on toiminut aiemmin toimitusjohtajana JMC Tools Oy:ssä ja Turveruukki Oy:ssä sekä johtajana  Rautaruukki Oyj:ssä. Kalevi Laurilalla on useita hallitusjäsenyyksiä.
 
 
Sakari Nikkanen
Tekniikan lisensiaatti, syntynyt vuonna 1952.
Sakari Nikkanen nimitettiin Incap Oyj:n hallitukseen vuonna 2004. Hän on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Nokia Networksin ja PI-Yhtiöiden palveluksessa. Tällä hetkellä Sakari Nikkanen toimii liikkeenjohdon konsulttina Sanik Consulting Oy:ssä. Hänellä on useita hallitusjäsenyyksiä.