ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

INCAP OYJ                 PÖRSSI-ILMOITUS          28.5.2007 klo 14.30
 
 
Olemme saaneet Osuuspankkikeskus Osk:lta Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen. OPK:n tytäryrityksen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot ovat ostaneet 23.5.2007 vaihtovelkakirjalainan, joka oikeuttaa merkitsemään 760 000 osaketta. Jos OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot käyttävät kokonaan merkintäoikeutensa, Osuuspankkikeskus Osk:n osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylittää 5 %.
 
Kohdeyhtiön nimi ja y-tunnus: Incap Oyj, Y-tunnus 0608849-6
 
Ajankohta, jolloin ilmoitusvelvollisuuteen johtaneet vaihtovelkakirjakaupat on tehty: 23.5.2007
 
Omistusosuus, jos lainaosuuksilla merkitään uusia osakkeita ja jos kaupparekisteriin merkitty osakepääoma pysyy ennallaan:
 
OP-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot, Y-tunnus 0743962-2
 
 
 
INCAP OYJ
 
 
Hannele Pöllä
viestintäjohtaja
puh. 040 504 8296
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
INCAP LYHYESTI
Incap on voimakkaasti kehittyvä elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessiteollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 89 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 540 henkilöä. Incapin osake on listattu Helsingin Pörssissä ja se kuuluu Pohjoismaisen pörssilistan Small Cap -ryhmässä informaatio-teknologian toimialaluokkaan. Lisätietoja: www.incap.fi.