ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

INCAP OYJ                 PÖRSSI-ILMOITUS     11.10.2007 klo 9.30
 
 
Olemme saaneet Etra Invest Oy:ltä Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 25 %.
 
Kohdeyhtiön nimi ja y-tunnus: Incap Oyj, Y-tunnus 0608849-6
 
Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 10.10.2007
 
Uusi osakeomistus:
 


 
 
Incap Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 12 180 880 osakkeesta, joista kullakin on yksi ääni.
 
 
INCAP OYJ
 
 
Hannele Pöllä
viestintäjohtaja
puh. 040 504 8296
 
JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
INCAP LYHYESTI
Incap on voimakkaasti kehittyvä elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessi-teollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 89 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 750 henkilöä. Incapin osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Lisätietoja: www.incap.fi.