INCAP JA ASCOM (FINLAND) OY OVAT TEHNEET TURVALLISUUSTEKNIIKAN TOIMITUKSIA KOSKEVAN SOPIMUKSEN

Incap Oyj          Lehdistötiedote            12.11.2007 klo 13.00
 
 
Incap Oyj ja Ascom (Finland) Oy ovat tehneet sopimuksen turvallisuusteknisten tuotteiden osien valmistuksesta. Ascom (Finland) Oy on osa kansainvälistä Ascom-konsernia, joka tarjoaa viestintäratkaisuja yhteiskunnan kannalta kriittisten tahojen kuten puolustus-, turvallisuus-, pelastus- sekä sosiaali- ja terveydenhoitoalan organisaatioiden käyttöön. Ascom on erikoistunut turvallisuusratkaisuiden valmistukseen näille aloille. Toimitukset Incapilta Ascomille alkavat joulukuussa 2007.
 
“Ascom Finland Oy on Incapille merkittävä uusi asiakkuus ja olemme erittäin iloisia siitä, että Ascom on valinnut meidät kumppanikseen. Nyt solmittu toimitussopimus tukee erinomaisesti strategiaamme, jonka mukaisesti haemme aktiivisesti uusia asiakkuuksia eri sektoreilta tasapainottaaksemme asiakaspohjaamme entisestään”, kertoo Incap 0yj:n kansainvälisestä myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Jukka Turtola.
 
“Ulkoistamalla turvallisuustekniikan tuotteiden osien valmistamisen Incapille voimme keskittyä varsinaiseen ydinosaamiseemme. Incapin valmistamat osat vastaavat hyvin asettamiimme laatuvaatimuksiin ja uskomme, että tämä yhteistyö tulee olemaan hedelmällistä sekä Ascomille että Incapille”, kertoo Ascom (Finland) Oy:n toimitusjohtaja Jerry Kettunen.
 
Lisätietoja:
Jukka Turtola, kansainvälisestä myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja, puh. 040 544 4964
Hannele Pöllä, viestintäjohtaja, puh. 040 504 8296

JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
INCAP LYHYESTI
Incap on voimakkaasti kehittyvä elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja
ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessi-teollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 89 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 750 henkilöä. Incapin osake on listattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Lisätietoja: www. incap.fi
 
ASCOM (FINLAND) OY LYHYESTI
Ascom (Finland) Oy tuottaa ja ylläpitää viestintä-, tiedonsiirto- ja johtamisjärjestelmiä, joilla ylläpidetään yhteiskunnan kannalta kriittisten organisaatioiden toimintakyky. Ratkaisumme sopivat parhaiten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan, puolustusalan, pelastusalan- ja turvallisuusalan sekä teollisuuden käyttöön. Panostamme siihen, että kommunikaatioratkaisumme ovat helppokäyttöisiä ja auttavat asiakkaitamme onnistumaan työssään yhä paremmin. Ascom (Finland) Oy:lle on myönnetty ISO 9001:2000 -laatusertifikaatti Vuodesta 1991 lähtien olemme olleet kiinteä osa
kansainvälistä Ascom-konsernia, joka työllistää noin 2600 työntekijää 18 maassa ympäri maailman. Ascomin emoyhtiö Ascom AG on Iistattu Sveitsin pörssissä. Lisätietoja Ascom (Finland) Oy:stä: www.ascom.fi ja Ascom-konsernista www.ascom.com.