Incap laajentaa tuotantotilojaan Intiassa

Incap Oyj       Pörssitiedote             7.4.2016 klo 8.00 (EET)     

INCAP LAAJENTAA TUOTANTOTILOJAAN INTIASSA

Incap on allekirjoittanut urakkasopimuksen nykyisten tuotantotilojensa laajentamisesta Intiassa. Rakennustyöt alkavat huhtikuussa ja noin 2 000 neliömetrin laajennusosan on määrä olla valmis vuoden 2016 lopussa. Rakennuskustannukset ovat noin 1 miljoona euroa ja ne katetaan liiketoiminnan kassavirralla.

Tilojen laajentaminen lisää tuotantokapasiteettia, jotta yhtiö pystyy vastaamaan vilkastuvaan vientikysyntään. Nykyisten asiakkaiden toimitukset Eurooppaan jatkavat tasaista kasvuaan ja yhtiö tarvitsee lisäkapasiteettia voidakseen palvella tavoiteltuja uusia asiakkaita.

Laajennus rakennetaan noudattaen kestävän rakentamisen periaatteita, jolloin erityistä huomiota kiinnitetään muun muassa energian ja muiden resurssien tehokkaaseen käyttöön.

Tehdas sijaitsee Tumkurissa, Bangaloren lähellä. Tehtaan nykyinen pinta-ala on noin 7 700 neliömetriä ja henkilöstön määrä noin 400.  Tehtaalla valmistetaan tuotekokonaisuuksia kuten virtalähteitä, inverttereitä ja UPS-laitteita, tankkausasemien elektroniikkaa, sähköaktuaattoreita sekä muita elektroniikkatuotteita.

INCAP OYJ

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Murthy Munipalli, Intian toimintojen toimitusjohtaja, puh. +91 98802 31431

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.